Lisäksi asiakkaiden ja palveluntarjoajien suunnitelmissa on kokeilla jotakin, mitä he eivät ole aiemmin verkossa tehneet.

Helsingin Sähköinen Toimisto Oy (Toimisto) tutki yhdessä Divian kanssa kesällä 2006 suomalaisen verkkoviestinnän tilaa nyt ja seuraavan parin vuoden aikana. Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena, jonka otoksena olivat verkkoviestintää hyödyntävien yritysten markkinoinnin, viestinnän, liiketoiminnan kehityksen ja IT-hallinnon päätöksistä vastaavat henkilöt sekä alan palveluntarjoajat.

”Verkkoviestinnän rooli kasvaa myös lähivuosina. Yksittäisinä kasvualueina nousivat esille sähköinen asiakaslehti ja mobiiliviestintä. Tutkimus osoitti kuitenkin myös, että verkkoviestinnän mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnalle ei tunneta laajasti eikä näin ollen osata hyödyntää. Tässä on alan palveluntarjoajilla peiliin katsomisen paikka”, sanoo johtaja Kati Sulin Toimistosta.

”Verkkoviestintä on vakiinnuttanut asemansa viestintäkentässä. Haasteena yritysten verkkoviestinnän täysipainoiselle hyödyntämiselle on erityisesti se, että suuressa osassa yrityksiä ylimmän johdon näkemys ja panostus tuntuu vaihtelevan yllättävän paljon”, kommentoi tuloksia Helsingin kauppakorkeakoulun joh­taja, Divian puheenjohtaja Mika Raulas.

Suunnitelmallisuudessa kehitettävää

Suomalaisyritysten verkkoviestintä ei ole suunnitelmallista, mutta silti sille asetetaan tavoitteita – joiden toteutumista ei seurata. Tavoitteisiin päästään vahingossa, jos ollenkaan. 49 %:ssa yrityksistä ei suunnitella systemaattisesti ja pitkäjänteisesti verkkoviestintää. Suurimmassa osassa yrityksiä asetetaan kuitenkin tavoitteita verkkoviestinnälle: brändimielikuvan parantaminen, myynnin kasvu, asiakasuskollisuuden parantaminen ja kustannussäästöt.

Yritysten johto ei sitoudu verkkoviestintään

Pienen epävarmuustekijän verkkoviestinnän tulevalle positiiviselle kehitykselle muodostaa yleisjohdon varovaisuus. Kolmannes heistä ei usko, että verkkoviestinnän merkitys tulee lähivuosina nykyisestä kasvamaan.

Osaamisessa ja resursseissa puutteita

30 % tutkimukseen osallistuneista yrityksen edustajista ilmoitti, että heillä ei ole riittävästi verkkoviestinnän osaamista ja 50 % että heillä ei ole riittävästi resursseja talon sisällä. Yritykset haluavat kuitenkin pitää aloitteen omissa käsissään. Alle kolmannes vastanneista ilmoitti, että he aikovat lisätä verkkoviestinnän suunnittelun ja totetuksen ulkoistamista.