Web-markkinointi yleistyy, mutta miten se toimii parhaimmin? Mediaviikko.fi julkaisee web-markkinointia käsittelevän ammatillisen selvityksen, jossa käsitellään yritysten web-sivustojen tehokkuutta ja tulevaisuuden kehitystrendejä. Parhaillaan Mediaviikon web-sivustolla on selvityksen osakysely, johon osallistumalla voi antaa mielipiteensä verkkosivujen kautta tapahtuvasta markkinoinnista.

“Web-markkinointi on yksi nopeimmin kasvavia markkinoinnin muotoja. Se on samalla kuitenkin uusi tapa, joka on yrityksille vielä haasteellista ja vaativaa. Suomessa yritysten web-sivustot ovat kehittyneet reippaassa tahdissa ja hyviä ratkaisuja on löytynyt. Internetistä on tulossa yksi tärkeimpiä markkinoinnin, viestinnän ja mainonnan työkaluja”, toteaa Mediaviikon päätoimittaja Paavo Vasala, YTM, joka vastaa raportin julkaisemisesta pitkän kokemuksensa perusteella.

Raportissa tullaan kertomaan, mihin web-markkinointi on menossa, mitkä ovat parhaita keinoja, joita yritykset käyttävät web-markkinoinnissaan, mikä toimii ja mikä ei. Raportissa esitellään onnistuneiden web-sivujen käytöstä syntyneitä kokemuksia ja nimetään toimivia käytännön esimerkkejä. Hyvistä web-markkinoinnin ratkaisuista tullaan antamaan myös yritysten markkinointivastaavien suosituksia ja vihjeitä sekä muita asiantuntijoiden vinkkejä.

Osana raporttia julkaistaan myös web-kyselyn tuloksia. Tähän kyselyyn voi käydä vastaamassa osoitteessa

Web-markkinoinnin kysely

Lisätietoja selvityksestä:

Paavo Vasala
p. 0500 586737

www.mediaviikko.fi