Tamperelaisen markkinointiviestinnän kokonaispalveluja tarjoavan Mainoskenttä Oy:n toimitusjohtajaksi on valittu Anu Pohjois-Koivisto. Hän siirtyy Mainoskenttään helsinkiläisen mainostoimisto Oy Goodwill Ab:n toimitusjohtajan tehtävistä. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 18.9.2006.

Mainoskenttä Oy:n toimitusjohtajuuden lisäksi Anu Pohjois-Koivisto ottaa keskeisen roolin koko Mainoskenttä-yhtiöiden kehittämisessä. “On tärkeää, että markkinointiviestinnässä mainonta, viestintätoimistopalvelut ja digitaalinen markkinointi puhuvat samaa kieltä. Mainoskenttä pystyy integroimaan ne asiakkaalle selkeäksi kokonaisuudeksi, joka voidaan tarjota yhdeltä istumalta saman pöydän ääressä”, Pohjois-Koivisto korostaa. Mainoskentällä on asiakkaita ympäri Suomen. Tampereen talousalueen lisäksi erityisen vahva jalansija yhtiöllä on pääkaupunkiseudulla.

Anu Pohjois-Koivistolla on takanaan pitkä mainostoimistoura. Ennen Goodwilliä hän vastasi merkittävistä kotimaisista ja kansainvälisistä asiakkuuksista J. Walter Thompsonilla sekä Womenassa.