Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL vastustaa jyrkästi alkoholimainonnan rajoittamista nykyisestään sekä
varoitusmerkintöjen lisäämistä pakkauksiin. MTL on vastuullisen alkoholipolitiikan kannalla, jossa alkoholin aiheuttamat haitat pyritään minimoimaan,mm. viinan hintaa nostamalla.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää muutoksia Alkoholilakiin
tarkoituksenaan rajoittaa nykyisinkin kansainvälisessä vertailussa tiukasti säänneltyä alkoholimainontaa entisestään. “Toimenpiteinä on kuitenkin käytettävä keinoja, joilla on tutkitusti tehoa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Jos toimenpiteet eivät johda haluttuihinlopputuloksiin ja niistä on haittaa lailliselle elinkeinotoiminnalle, ei toimenpiteitä tule sisällyttää keinovalikoimaan”, MTL toteaa.

Viron EU-jäsenyydestä ja valtion veropäätöksistä ja sen rakenteesta aiheutuneet hinnanmuutokset vuonna 2004 johtivat kokonaiskulutuksen kasvuun, joka ohjautui väkevien juomien kulutuksen voimakkaaseen kasvuun. Koska hinnoittelu- ja verotusmuutokset ovat olleet viime vuosina ylivoimaisesti merkittävin alkoholin kulutusta lisäävä tekijä, tulisi toimenpiteiden olla ensisijaisesti näillä alueilla, MTL huomauttaa.

Esitetyt, mainontaa rajoittavat toimenpiteet eivät fakta-aineiston valossa johda niihin tuloksiin, joita niillä tavoitellaan. Esimerkiksi nuoret altistuvat viikoittain keskimäärin yhdelle 30 sekunnin olut-tv-mainokselle ennen kello 21. Oluen kulutuksen kasvun ja mainonnan määrän tai esitysaikojen välillä ei ole minkäänlaista tilastollista yhteyttä. Nuorten mediankäyttö on myös voimakkaasti painottumassa television ja elokuvien sijasta internetiin, jota esitetyt säädökset eivät koske. Esitetyt mainonnan esitysaikojen ja esitysvälineiden rajoitusesitykset perustuvat virheelliseen tietoon nuorison mediankäytöstä, joten niillä ei voi saavuttaa nuorison suojelemiseksi ja nuorten alkoholikulutuksen
vähentämiseen tähtääviä tuloksia, MTL painottaa.