Suomeen on perustettu luovien alojen laaja-alainen koulutusyksikkkö IADE. Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämisinstituutti IADE syntyi, kun Taideteollisen korkeakoulun koulutus- ja kehittämiskeskus, Teatterikorkeakoulun aikuiskoulutusyksikkö ja Kuvataideakatemian täydennyskoulutustoiminta kesällä 2006 yhdistyivät. Instituutissa toimivat designin, esittävien taiteiden, musiikin, median ja luovien alojen yrittäjyyden osaamistiimit.

Uuden Institute for Arts, Development and Education, IADE-instituutin johtajan Teppo Turkin mukaan yksikön ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa yliopistojen kolmatta tehtävää: IADE pyrkii kulttuuriseen vaikuttavuuteen siirtämällä taideyliopistoissa olevaa tutkimusta sekä osaamista yhteiskuntaan kehittäen näin esimerkiksi suomalaisten luovien alojen ammattilaisten ja yritysten kilpailukykyä.

Menestyminen globalisaatiossa ja tulevaisuudessa kietoutuu Turkin mukaan yhä enemmän designin ja kommunikaation, draaman ja median, käytettävyyden ja esteettisyyden taitojen osaamiselle.

Uraauurtavan kehittämisinstituutin brandistrategian ja kansainvälisestikin poikkeuksellisen brandi-ilmeen on suunnitellut TBWA-ryhmään kuuluva Designtoimisto TANGO.

IADE vahvistaa suomalaista osaamista

TaiK:n ja TeaK:n hallitukset päättivät käynnistää täydennyskoulutuskeskustensa yhdistämisen vuoden 2006 alussa. Kesäkuussa uuteen koulutus- ja kehittämiskeskukseen liittyi myös Kuvataideakatemia. Kolmen taideyliopiston täydennyskoulutustoiminnan virallinen yhdistyminen tapahtuu 1.1.2007, jolloin myös IADE:n pitkälle viety visuaalinen ilme jalkautetaan kokonaisuudessaan.

Yhteistyö näkyy jo tästä syksystä lähtien yhteisenä instituutin ilmeenä ja koulutus- ja kehittämistoimintana, jonka sisällöt tulevat IADE:n johtajan Teppo Turkin mukaan yhdistymisen myötä olemaan aikaisempaa monipuolisempia ja useasti taiteiden rajapinnoilla tapahtuvia.

-Yhdistyminen avaa mahdollisuuksia uusiin, yllättäviinkin koulutussisältöihin ja kehittämishankkeisiin. Haluamme niiden avulla vahvistaa ei ainoastaan taiteen ammattilaisten, vaan koko suomalaisen luovan luokan osaamisen kehittymistä. Kun matkapuhelimet varmistivat 1990-luvun alusta yhteiskuntamme hyvinvoinnin kymmenen vuoden ajan, jatkossa kilpailukykymme tulee perustumaan yhä enemmän kulttuuriseen osaamiseen, joka pystyy nostamaan tuotteisiin ja palveluihin liittyvät merkitykset uudelle kokemisen tasolle, Turkki toteaa.

3D-animoitu ilme

Ilmeen suunnittelu aloitettiin kattavalla brandistrategiaprosessilla, jonka aikana TANGO sekä IADE huomasivat, että luovien alojen koulutuskeskusten tarjonta viestitään usein tylsällä tavalla. TANGO sekä IADE:n johtaja Teppo Turkki halusivat muuttaa totuttua käytäntöä ja luoda brandistrategian, joka kuvastaa aiemman sisäpiiriläisen kitsauden kulttuurin sijaan kaikille avointa runsauden kulttuuria. Kunnianhimoisesta tavoitteesta syntyi valtakunnallisesti, mutta myös kansainvälisesti uraauurtava brandi-ilme, jonka perustan muodostaa luovuuden virtaa kuvaava animaatio.

Designtoimisto TANGOn toimitusjohtaja Miisa Suvisaari kertoo, että animaatio kuvaa luovuuden ja innostuksen virtaa, johon tempaudutaan mukaan. Liikkeen kautta taide esittäytyy tahtona, tietona sekä tunteena, jotka kiteytyvät taitoon. Animaatio ilmentää IADE:n pyrkimystä siirtää taiteen täydennyskoulutukseen liittyvän viestinnän huomiota myös tunteeseen ja intuitioon liittyvän toiminnan stimulointiin. Ilmeen on lunastettava koulutus- ja kehittämisinstituutin antama lupaus ulospäin, hän sanoo.