Kulttuuriasiakkuuksista vastaavaan tiimiin, jota vetää asiakkuusjohtaja Sini Vikkula, on asiakkuuspäälliköksi nimitetty KTM Anu Karttunen. Hän siirtyi Image Matchin palvelukseen TeliaSoneran Loyalty Marketing Managerin tehtävistä. Tätä ennen hän on toiminut erilaisissa markkinoinnin asiantuntijatehtävissä.

Yhteiskuntavastuullisista asiakkuuksista ja festivaaleista vastaavan tiimin vetäjäksi ja asiakkuusjohtajaksi on nimitetty KTM Sanna Äikäs. Viimeksi Sanna työskenteli Satama Finland Oy:ssä asiakkuuspäällikkönä, ja sitä ennen hän on toiminut erilaisissa markkinoinnin tehtävissä muun muassa Nokialla ja Valiossa. Samaan tiimiin on nimitetty asiakkuuspäälliköksi Sanna-Mari Jäntti. Aiemmin Sibelius-Akatemiassa sponsorointi- ja yritysyhteistyöasioita hoitanut Sanna-Mari on koulutukseltaan Arts Management -alan maisteri. Hän on myös toiminut sekä viestintäkoordinaattorina että Arts Management -koulutuslinjan johtajana Sibelius-Akatemiassa.

Planneriksi on nimitetty Tarja Heija-Sundqvist. Hän siirtyi Image Matchin palvelukseen Mainostoimisto Contrasta. Tarjalla on vankka osaaminen erilaisista mainonnan suunnittelun ja viestinnän tehtävistä. Tarja Heija-Sundqvist on koulutukseltaan toimittaja. Image Matchissä hänen vastuualueena on sponsoroinnin hyödyntämissuunnitelmat ja elämysmarkkinoinnin konseptit.

Image Matchin markkinointiassistentti KTM Tomi Ertovaara on nimitetty asiakkuuspäälliköksi viihde- sekä populaari- ja kaupunkikulttuuriasiakkuuksista vastaavaan tiimiin. Tiimiä johtaa asiakkuusjohtaja Mikko Lähdeoja.

Image Match Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Marianne Mäkelä, hänen erityisvastuualueenaan on yrityksille suunnatut laajenevat palvelut.