Mitä enemmän ihmiset tietävät tekijänoikeuskorvauksista ja
-järjestöistä, sitä myönteisemmin he niihin suhtautuvat. Tämä käy ilmi Taloustutkimuksen haastattelututkimuksesta, jonka se teki Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien (Lyhty) toimeksiannosta.

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Tuomo Turjan mukaan tiedontasolla näkyy yhteys asenteisiin. ”Ne, jotka tietävät enemmän järjestöistä ja siitä, kenelle korvauksia kerätään, suhtautuvat selvästi myönteisemmin korvauksiin kuin vähemmän tietävät.”

Tiedontasoa selvitettiin mm. pyytämällä vastaajia nimeämään
ulkomuistista tekijänoikeusjärjestöjä ja kertomaan, minne niiden
keräämät korvausvarat menevät.

Suurin vaikutus asenteisiin oli sillä, kenelle järjestöjen uskotaan
keräävän korvauksia. Kun yhdistetään vastausvaihtoehdot ”täysin samaa mieltä/osittain samaa mieltä” ja ”täysin eri mieltä/osittain eri mieltä”, nähdään seuraavaa:

  • Niistä, jotka eivät osanneet nimetä yhtään tekijänoikeusjärjestöä, 62 % katsoi järjestöjen ja korvausten olevan täysin tai melko oikealla asialla. Nimen tietäneistä tätä mieltä oli 76 %.
  • Niistä jotka eivät osanneet nimetä yhtään tekijänoikeusjärjestöä, 49 % piti nykytapaa kerätä korvaukset joko melko tai täysin oikeana. Nimen tietäneistä tätä mieltä oli 64 %.
  • Niistä, jotka luulivat korvausten jäävän pitkälti tekijänoikeusjärjestöille itselleen, 42 % piti nykytapaa korvausten keräämisessä melko tai täysin oikeana. Niistä, jotka tiesivät niiden menevän suurelta osaltaan taiteilijoille, tätä mieltä oli 67 %.

Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien projektinjohtaja Lauri Kairasta on luonnollista, että tiedon taso vaikuttaa asenteisiin. ”Tottakai väärät luulot vaikuttavat. Ei sellainen ihminen voi hyväksyä tekijänoikeuskorvauksia, joka luulee järjestöjen pitävän rahat itse.”

Todellisuudessa järjestöt jakavat kulttuurille kaiken
korvaushallintokulujen jälkeen, keskimäärin vajaa yhdeksän kymmenesosaa kerätystä.

Tiedon kasvu lisännyt myönteisyyttä

Tutkimus osoitti myös, että kansalaisten suhtautuminen tekijänoikeuksiin on muuttunut myönteisemmäksi verrattuna 2004 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen. Vuonna 2004 kuusi kymmenestä (60 %) katsoi tekijänoikeusjärjestöjen olevan täysin tai melko oikealla asialla – nyt seitsemän kymmenestä (69 %) on tätä mieltä.

Kaira arvelee tämän liittyvän tiedon lisääntymiseen. ”Koska media kertoi tekijänoikeuksista paljon tekijänoikeuslakia käsiteltäessä, yhä useampi arvioi korvauksia nyt tietojen eikä luulojen perusteella.”

Tutkimukset teetti 2004 ja 2006 Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) osana Taloustutkimuksen Omnibus-kyselyä. Kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat. Haastateltavia oli kummallakin kerralla vajaa tuhat. Tiedot kerättiin kuluvan vuoden toukokuussa sekä vuoden 2004 syyskuussa.