Rikala työskenteli Elisassa miltei kaksi vuosikymmentä.

Rikala keskittyy Taitomyllyn kodintekniikka- ja energia-
alan asiakkaisiin.

Työn ohessa Rikala toimii IPRA:n (International Public Relations
Association) valtuuston jäsenenä ja Suomen puheenjohtajana.

Rikalan lisäksi Taitomyllyyn on nimitetty tiedottajiksi Sari Siikanen ja Timo Nurmi. Siikasen erityisalueita ovat yritysten integroitu markkinointiviestintä ja julkisen sektorin viestintä. Nurmen vahvimmat osaamisalueet liittyvät tekniikkaan ja teollisuuteen sekä
toimitustyöhön.