Valtioneuvosto myönsi SWelcomille kaupalliseen radiotoimintaan kaksi toimilupaa, joista toinen oikeuttaa toimintaan Suomen Sävelradio Oy:n käytössä olevilla taajuuksilla. SWelcomin ensisijainen hakemus koski nykyisin Oy Suomen Uutisradio Ab:n (Radio Novan) käytössä olevia taajuuksia. Myös Sävelradio haki toimilupaa ensisijaisesti uuteen, nykyistä laajempaan verkkoon ja vasta toissijaisesti sillä nyt käytössä olevaan verkkoon. Sävelradiolle ei kuitenkaan myönnetty toimilupaa lainkaan, ja se on niinikään tehnyt asiassa valituksen.

SWelcom korostaa valituksessaan valtioneuvoston alkuperäisen päätöksen olevan tasapainoinen kokonaisuus, josta ei voi erottaa yksittäisiä toimilupia koskevia kysymyksiä.

-Mikäli KHO siis palauttaa toimilupapäätöksen uudelleen Valtioneuvoston käsittelyyn, tulee koko päätös kaikkien valtakunnallisten toimilupien osalta harkita uudelleen. SWelcomin ensisijaisena tavoitteena on silloin edelleenkin Novalta vapautuva verkko, toteaa SWelcomin toimitusjohtaja Tapio Kallioja.