Erityyppisiä digisovittimia oli 1 120 000 kotitaloudessa.
Kaapeliverkkoon liitetyistä taloukista 36 % (380 000 taloutta) ja muista talouksista 63 % (740 000 taloutta) pystyi seuraamaan digitaalisia tv-lähetyksiä.

Alueellisesti tarkasteltuna digisovittimien yleisyydessä ei ole
merkittäviä eroja. Yleisimmin digisovitin on hankittu lapsiperheisiin. Lähes ¾ talouksista, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia, on hankkinut joko digisovittimen tai digitelevision.

Valtaosa hankituista digisovittimista on maanpäälliseen vastaanottoon tarkoitettuja sovittimia, joita on 819 000 taloudessa. Kaapelivastaanottoon tarkoitettuja sovittimia on 285 000 taloudessa ja satelliittisovittimia 77 000 taloudessa. Integroituja televisioita on 68 000 taloudessa.

Noin kaksi kolmasosaa digisovittimen hankkineista talouksista on hankkinut sovittimen, jossa on valmius maksullisten kanavien vastaanottoon. Lähes 15%:lla digisovittimen hankkineista
talouksista on tallentava sovitin. 290 000 taloudessa on useampi
sovitin.

TV-mittaritutkimuksen mukaan keskimäärin 31 % kaikesta television katselusta katsottiin touko-kesäkuun aikana digitaalisesti. Tästä valtaosa oli kotimaisten, myös analogisesti välitettyjen kanavien, kuten TV1:n, TV2:n, MTV3:n, Nelosen, Subtv:n ja Urheilukanavan katselua.