Image Kustannuksen toimitusjohtaja Tomi Halonen toteaa, että Páp oli ainutlaatuinen ja upea julkaisu, mutta markkinat tällaiselle erikoisalueen lehdellä olivat Suomessa liian suppeat. Levikkiä ei ole saatu myöskään ulkomailla kasvatettua tavoitteen mukaisesti, joten lehti jäi kannattamattomaksi. ”Keskitymme jatkossa Bisnes.fi:n, Imagen, Mondon, Muodon ja Viini-lehden kehittämiseen”, toteaa Halonen.

Suomalaisen muotoilun englannin kielinen lehti loppuu.
Suomalaisen muotoilun englannin kielinen lehti loppuu.

Form Function Finland keskittyi kertomaan suomalaisesta muotoilusta, kuvataiteista ja arkkitehtuurista ulkomaiselle yleisölle. Lehti on englanninkielinen. Lehteä painettiin neljä numeroa vuodessa.

Páp-lehden viimeinen numero ilmestyi 9.5.2006.