Jääskeläinen ottaa uuden tehtävän vastaan ensi vuoden alusta.

YLEn uutis- ja urheiluohjelmien tuottamiseen perustetaan monimedialliset toiminnot YLE Uutistoiminta ja YLE Urheilu, jotka tuottavat ensi vuoden alusta sisältöjä YLEn kaikille jakeluteille eli radion ja television kanaville sekä internet- ja mobiilipalveluille.

Ohjelmistoalueen nimeksi on valittu YLE24. Nimi vapautuu lopetettavalta digitaaliselta uutiskanavalta.

YLE Urheilun päälliköksi on vuoden 2007 alusta nimitetty YLE Radion uutis- ja ajankohtaisohjelmien ohjelmajohtaja, filosofian kandidaatti Kari Mänty.

Radiokanavien päälliköt nimitetty

YLE24:n organisoinnin yhteydessä on Yleisradion radiokanaville nimitetty uudet kanavapäälliköt.

YLE Radio Suomen kanavapäälliköksi on nimitetty 1.9. alkaen Radion uutistoimituksen ohjelmapäällikkö, FM Marja Keskitalo.

Uuden valtakunnallisen puheradiokanavan, YLE Radio Peilin kanavapäälliköksi on nimitetty 1.9. alkaen Heikki Vuohelainen. Heikki Vuohelainen on tällä hetkellä YLE Radio Suomen ohjelmistopäällikkö.

YLE Radio 1:n kanavapäällikkönä aloittaa ensi vuoden alusta kanavan nykyinen ohjelmajohtaja, MuM Antti Pajamo.

YleX-kanavaa vetää niin ikään ensi vuoden alusta YleXQ:n nykyinen ohjelmajohtaja, FM Minna Peltomäki.

YLEn koko radiotarjonnan suunnittelua ja kanavakoordinointia johtaa ohjelmapäällikkö Heikki Peltonen.

“Uudella organisoitumistavalla ja tehdyillä nimityksillä toteutetaan YLEn uutis- ja urheiluohjelmistoissa yhtiön uutta sisältö- ja asiakaslähtöistä toimintatapaa”, perustelee YLE24:n johtaja Seppo Härkönen.

“Uutistoiminnan osalta tarkoituksena on säilyä Suomen luotettavimpana ja arvostetuimpana sähköisenä viestimenä. Tätä tavoitetta palvelevat myös tulevat panostukset uusiin laajakaista- ja internetpalveluihin.

Urheilun osalta YLE säilyy maan johtavana ja lajikirjoltaan monipuolisena tapahtumaurheilun välittäjänä, joka samalla kehittää toimintaansa urheilun ilmiöiden valppaana uutisoijana ja analysoijana.

YLE24:ään liittyvien radiotoimintojen osalta kehitetään erityisesti YLE Radio Suomen valmiuksia alueellisessa uutishankinnassa ja -raportoinnissa sekä panostetaan Suomen ensimmäisen valtakunnallisen puheradion, YLE Radio Peilin, toiminnan käynnistämiseen.

Uskon, että nyt tehdyt henkilövalinnat, jotka edustavat koeteltua osaamista ja uutta voimaa, edesauttavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista”, toteaa Seppo Härkönen.