Mediabarometri toteutettiin tänä keväänä kahdeksannen kerran. Tutkimukseen haastateltiin 502 toimittajaa maalis-huhtikuussa 2006.

Tutkimuksessa kysyttiin myös toimittajien tärkeimpinä pitämiä tiedonsaannin kanavia. Toivotuimpia tietokanavia olivat www-sivut, sähköposti ja tiedotteet. Vähiten tietoa kaivattiin puhelimen ja faksin kautta sekä vuosi- ja toimintakertomuksista. Epävirallisia kontakteja ja taustatilaisuuksia sekä johdon tapaamisia pidettiin nyt vähemmän tärkeinä kuin vuonna 2005 toteutetussa tutkimuksessa.

Yrityksiltä toimittajat toivoivat eniten tietoa toimintaympäristön muutoksista, innovaatioista ja tuotekehityksestä sekä tehdyistä päätöksistä. Julkisyhteisöiltäkin toivottiin eniten tietoa innovaatioista ja tuotekehityksestä. Sen sijaan henkilöstön hyvinvointi, omistussuhteet ja rahoitus kiinnostivat molemmissa ryhmissä toimittajia vähiten.

”Toimittajien työtä vaikuttaa leimaavan ristiriita. Yksi median menestystekijä on maailmanselitysbisnes – tapahtumien taustojen, syiden ja merkitysten selvittäminen. Samaan aikaan nopeus kuitenkin korostuu. Toimittajan pitäisi siis kyetä tarjoamaan hyvin taustoitettua maailmanselitystä, mutta aikaa taustatyölle on entistä vähemmän”, tutkimuksesta vastannut viestintäkonsultti Sanna Tuhkanen Infor Consultingista kommentoi.