Digita Oy saa verkkotoimiluvan digitaaliseen joukkoviestintäverkkoon. Uudessa kanavanipussa on tarkoitus välittää muun muassa Ruotsin television SVT:n ohjelmistoja.
Valtioneuvosto päätti asiasta 15. kesäkuuta.

Toimilupapäätöksellä pyritään lisäämään digitaalisen television lähetyskapasiteettia.

Tavoitteena on, että uusi verkko laajenee vähitellen koko maan kattavaksi. Kun verkko aukeaa 1. syyskuuta 2007, sen on tarkoitus kattaa ruotsinkielinen Pohjanmaa ja Etelä-Suomen kaupunkialueet. Tämän jälkeen peittoaluetta laajennetaan kysynnän mukaan.

Suomessa on käytössä tällä hetkellä kolme televisiolähetyksille varattua digitaalista televisioverkkoa, joista vastaa Digita. Neljäs digitaalinen lähetysverkko on varattu kännykkätelevisiolle. Myös sen verkkolupa on Digitalla.

Ohjelmistoluvat myönnetään syksyllä

Lähetystila viidennessä verkossa on kiinnostanut alan toimijoita. Liikenne- ja viestintäministeriö sai ohjelmistotoimilupiin kevään hakukierroksella hakemuksen 21 yritykseltä. Ohjelmistoluvat on tarkoitus myöntää viimeistään syyskuussa 2006.

Televisiolähetykset muuttuvat digitaalisiksi koko maassa 31.8.2007 alkaen.