Valtioneuvosto on myöntänyt 15 sanomalehdelle avustusta kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseen sekä sanomalehtien kehittämishankkeiden tukemiseen. Tukea myönnettiin lähes 5,3 miljoonaa euroa.

Tuet myönnettiin lehdistötukilautakunnan esityksen mukaisesti. Avustusten suuruuteen ovat vaikuttaneet hakijan viime vuonna saaman vastaavan avustuksen määrä ja hakijan taloudellisen aseman muutokset.

Sanomalehdistötuki 2006

Sanomalehtieuroa
Borgåbladet 100 000
Hufvudstadsbladet 220 200
Karjalan Maa 283 000
KD – Kristillisdemokraattinen Viikkolehti44 100
Lalli 281 000
Nykypäivä 876 500
Suomenmaa 946 000
Uusi Aika 337 000
Uutispäivä Demari 1 679 000
Vihreä Lanka 67 200
Viikko Pohjois-Karjala 65 000
Västra Nyland 60 000
Åbo Underrättelser 180 000
Österbottningen 90 000
Östra Nyland 50 000

Yhteensä 5 279 000