Valtiotieteiden tohtori Nando Malmelin on erikoistunut mainonnan ja yritysviestinnän tutkimukseen. Malmelin on työskennellyt tutkimus- ja kehityshankkeissa esimerkiksi Helsingin yliopistossa ja Turun kauppakorkeakoulussa. Hän on toiminut myös viestinnän suunnittelutehtävissä, kouluttajana ja yliopisto-opettajana.

Malmelin on tutkimustyössään tarkastellut esimerkiksi medialukutaitoa, markkinoinnin ja viestinnän integraatiota sekä brändien ja mielikuvien merkitystä liiketoiminnassa. Malmelinin teos “Mainonnan lukutaito” oli ensimmäinen perinpohjainen esitys siitä, miten kuluttajat voivat tunnistaa ja tulkita mainoksia sekä muita kaupallisia viestejä ja mediakulttuurin ilmiöitä.

Mainonnan lukutaidon kehittäminen on myös osa Mainostajien Liiton Media Smart -hanketta, jossa kehitetään medialukutaidon oppimateriaalia peruskouluihin.

Nando Malmelin työskentelee projektipäällikkönä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Helsingin toimiston hankkeessa, jossa kehitetään suomalaisten yritysten ennakointi- ja strategiaosaamista. Viime aikoina hän on tutkinut myös, miten yritysten viestintä- ja markkinointiosaamista voi kehittää osana organisaation aineetonta pääomaa.

Mainostajien rahastoa hallinnoi Liikesivistysrahasto yhteistyössä Mainostajien Liiton hallituksen kanssa. Rahastoon on yhdistetty vuonna 1983 perustettu Mainonnan professuurirahasto. Rahaston tarkoituksena on tulevaisuuteen suunnatun markkinointiviestinnän tutkimuksen edistäminen Suomessa. Siitä voidaan myöntää
apurahoja ja jakaa palkintoja. Rahaston aiempia palkittavia ovat olleet Kaarina Kilpiö, Martti Puohiniemi, Visa Heinonen, Arja Juntunen, Pirjo Vuokko ja Liisa Uusitalo.