Valtonen säilytti tunnuksen lähtökohtana Finlandia-talon monumentaalisen rakennuksen torniosan, jonka virtaviivaisten muotojen esiintuojana korostetaan valoa. Uutena visuaalisena elementtinä ovat lisäksi aallot, jotka kuvaavat suunnittelijan mukaan taloon liittyvää toimintaa, elämää ja tapahtumia. Liikemerkkiosioon nivoutuu kirjoitettuna sana Finlandia.

Valtonen sanoo aaltojen heijastavan talon liikestrategian mukaisesti keskeisiä toimintoja, joita ovat kokoukset ja kongressit, yleisötapahtumat, konsertit ja juhlatilaisuudet. Aallot ilmentävät osaltaan myös talon dynaamisuutta ja toimintaa. Tunnus ilmentää muotokieleltään Finlandia-talon monipuolista ja kansainvälistä toimintaa. Tunnus on yksivärinen, hopeanvärinen. Lisäksi tunnuksessa on yhdistetty talon kansainvälisyys kolmikielisyyden kautta.