Enemmistö Digi TV Plus Oy:stä on pääomasijoittajilla. Yhdysvaltalainen Baker Capital omistaa 58 prosenttia osakkeista. Toisena merkittävänä omistajana on ruotsalainen Provider Venture Capital lähes viidenneksen osuudella. Muut omistajat ovat yksityishenkilöitä, joita ovat mm. hallituksen puheenjohtaja Arne Wessberg ja toimitusjohtaja Vesa Mars.

PlusTV:llä on yksinoikeussopimus MTV Median maksullisten palvelujen jakelusta antennitalouksiin. Sopimukset muiden kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa allekirjoitetaan, kun digitaalisten televisiokanavien toimiluvat myönnetään. Toiminnan on tarkoitus käynnistyä syyskuussa 2007, jolloin Suomi siirtyy digi-TV-aikaan kokonaan.

Valtioneuvosto päättää liikenneministeriön esityksestä digitaalisista ohjelmatoimiluvista kesän loppuun mennessä. Liikenneministeriössä muotoillaan ehdotusta viidennen digikanavanipun ohjelmistosta. Toimilupaa hakee 22 kanavaa, joista yli puolet on ilmoittanut rahoittavansa toimintansa maksullisilla palveluilla.