–S-ryhmä on suuri toimija, jonka tekemisistä ollaan kiinnostuneita. Sivuston tavoitteena on helpottaa toimittajien tiedonsaantia. Syy sivuston rakentamiseen on yksinkertainen: tutkimus ja käytännön kokemukset kertovat, että internet on ohittanut puhelimen toimittajien ensisijaisena tiedonhankinnan välineenä varsinkin kun on kyse juttujen taustoittamisesta, ulkoisen viestinnän viestintäpäällikkö Kimmo Salo toteaa.

Sivuston suunnittelussa on käytetty hyväksi viestinnän osaamista S-ryhmässä, mutta myös toimittajien toiveita on kuunneltu. Sivuston antia muokataan tulevan palautteen ja käytön perusteella. Mediapalvelua laajennetaan myöhemmin ketjujen ja osuuskauppojen omilla sivustoilla.