Liittokokous äänesti liittohallituksesta

Journalistiliiton liittokokous valitsi yksimielisesti liittohallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Maija-Leena Nissilän (SAL) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Teuvo Arolaisen (HSY).

Kymmenestä liittohallituksen jäsenestä äänestettiin. Valituiksi tulivat Juhani Artto (SFJ), Kari Asikainen (PJY), Juhani Kemi (PSSY), Anneli Salmivaara (RTTL) Anders Stranden (EPSY), Tuomo Tynkkynen (S-KJ), Nina Törnudd (HSY), Lasse Verkko (RTTL), Riitta Väkeväinen (RTTL) sekä Riitta Happonen (SAL), joka pudotti äänestyksessä samoin SAL:oa edustaneen Toni Virran.