Itä-Hämeen kansalaistoimittaja Chiméne “Simppu” Bavardille on myönnetty tämänvuotinen sananvapauden miekka sekä siihen liittyvä 5 000 euron kunniastipendi. Suomen Journalistiliitto myöntää sananvapauden miekan joka neljäs vuosi journalistille, joka on merkittävällä tavalla edistänyt sananvapautta. Tänä vuonna miekka myönnettiin Bavardin lisäksi Yleisradion
toimittajalle Ari Korvolalle.

Journalistiliitto perusteli sananvapauden miekan myöntämistä seuraavasti: “Bavard hakeutuu lähikontaktiin yleisön kanssa. Hän selvittää ihmisiä askarruttavia asioita ja antaa heidän kommentoida vastauksia, joita viranomaiset ja muut asiantuntijat antavat heidän kysymyksiinsä. Toimittajana Bavard on nostanut esille ihmisiä, jotka pääsevät harvoin omaehtoiseen julkisuuteen: mm. maahanmuuttajia, syrjäkylien asukkaita ja ruoka-avun varassa eläviä. Hän on madaltanut ihmisten kynnystä astua
sisälle sanomalehden toimitukseen. Chiméne Bavard on myös auliisti esitellyt edustamaansa kansalaisjournalismia: turuilla ja toreilla, niin yleisön kuin kollegojenkin keskuudessa.”

Chiméne Bavard aloitti kaksi vuotta sitten sanomalehti Itä-Hämeessä kansalaistoimittajana. Kansalaisjournalismiin eli tavallisia ihmisiä aktivoivaan journalismiin Jyväskylän yliopistosta valmistunut Bavard oli perehtynyt jo pro gradu -työssään. Parissa vuodessa kansalaistoimittajan työnkuva on muovautunut hyvinkin Journalistiliiton perusteluiden mukaiseksi: Simppu tuo yhteen kansalaisia ja viranomaisia ja etsii lehden sivuille kasvoja ja aiheita, jotka muutoin eivät siellä jatkuvasti vilahtele.

Bavardin mukaan suurin haaste on aktivoida lukijoita ja saada
vinkinantajat juttukeikoille mukaan esittämään omat kysymyksensä.

–Kun ihmiset lähtevät itse mukaan, heillä yleensä on paljon tarkempia kysymyksiä kuin toimittaja itse osaisi asiasta tehdä. Eivätkä virkamiehetkään voi vastata tavallisille ihmisille samalla tavoin ympäripyöreästi kuin toimittajille, Simppu tietää.

Itä-Hämeen lehtiuudistus saanut jo kuusi palkintoa

Sanomalehti Itä-Häme toteutti maaliskuussa 2005 ehkä suomalaisen lehdistöhistorian suurimman kertauudistuksen. Lehden uudistunut sisältö ja kuvatoimitus palkittiin viime lokakuussa kahdella ykköspalkinnolla ja yhdellä kunniamaininnalla Sanomalehtien Liiton paikallislehtikilpailussa.

Uusi ulkoasu toi kaksi kultaa vastikään Sanomalehtien Liiton
ulkoasukilpailusta. Nyt kansalaistoimittajan saama huomionosoitus on jo kuudes palkinto, jonka lehti on saanut vastineeksi mittavista
panostuksistaan.