Lausunto käsittelee tilannetta, jossa lähettäjäyritys lähettää toisessa lähetysjärjestelmässä lähettämänsä ohjelmiston (päälähetys) samanaikaisesti DVB-H-verkossa (rinnakkaislähetys).

Lausunnossa ei sen sijaan oteta kantaa teleoperaattoreiden 3G- tai vastaavissa matkapuhelinverkoissa tapahtuviin lähetyksiin, teleoperaattoreiden laajakaistayhteyksien välityksellä tapahtuviin lähetyksiin eikä internet-pohjaisiin lähetyksiin.

Opetusministeriön mielestä rinnakkaisen DVB-H-lähetyksen ohjelmiston lähetysoikeuksien järjestäminen ei ole lainsäädäntöasia vaan sopimusasia, ja se tapahtuu täsmälleen samojen osapuolten välillä kuin päälähetyksen lähetysoikeuksien järjestäminen. Tekijänoikeudelliset ratkaisut mahdollistavat rinnakkaislähetysten järjestämisen.

Kun lähettäjäyritys hankkii oikeuksia lähettääkseen samaa sisältöä eri lähetysjärjestelmissä samanaikaisesti ja samalla alueella siten, että lähetykset ovat eri vastaanottolaitteilla samojen vastaanottajien vastaanotettavissa, opetusministeriön mukaan on olemassa hyvät perusteet sille, että tällaisessa tilanteessa lähettämisestä tehdyt sopimukset ja korvaukset kattavat myös rinnakkaislähettämisen, opetusministeriö toteaa.

Viestintätekniikoiden kehitys sisältää runsaasti mahdollisuuksia sisältöjä tuottavalle luovalle portaalle ja teollisuudelle, ja tämä ratkaisu vahvistaa sitä, opetusministeriö huomauttaa.