Yli 64 prosentissa suomalaisista yrityksistä markkinointijohtaja on
osa ylintä johtoryhmää, todetaan Marketing Profiler -tutkimusesta. Sen ovat tehneet Mainostajien liitto ja konsulttitoimisto Booz Allen Hamilton. Ylin johto näkee markkinoinnin strategian kehittäjänä,
kun taas keskijohdossa markkinoinnin rooli nähdään enemmän neuvonantajana ja palvelujen tuottajana.

Booz Allenin aiempien tutkimusten mukaan odotukset markkinoinnin roolista yritysten strategisessa päätöksenteossa ovat kasvaneet. Tästä huolimatta markkinointijohtajan ja toimitusjohtajan tavoitteet voivat poiketa toisistaan eikä markkinoinnille asetettuja tavoitteita aina saavuteta.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin Euroopassa ensimmäisenä Suomessa Mainostajien Liiton seminaarissa 11.5.2006.

-On erittäin positiivista, että markkinoinnin strateginen rooli ymmärretään laajalti Suomessa, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

-Yksi kansainvälisen tutkimuksen päähavainnoista oli, että
markkinointiorganisaation aktiivisella roolilla yrityksen strategian
suunnitteluun ja toteutukseen on selvä vaikutus yritysten kasvuun ja kannattavuuteen, toteaa johtaja Timo Leino Booz Allen Hamiltonista.

Marketing Profiler -tutkimuksen vastausten perusteella markkinointiorganisaatiot jaettiin kuuteen edeltä määriteltyyn profiiliin, joilla kuvattiin markkinointiorganisaation roolia yrityksen strategisessa päätöksenteossa ja strategian toteuttamisessa. Yli 50 prosentissa suomalaisista yrityksistä markkinointiorganisaatio kuului kasvun edistäjiin, joilla on vaikutusvaltaisin asema strategisessa päätöksenteossa. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan tämä profiili liittyi yrityksiin, joilla on toimialaansa keskimääräistä parempi tuottavuus ja kasvu.

Muita markkinointiorganisaation rooleja voivat olla esimerkiksi markkinointipalvelujen tuottaja tai markkinoinnin neuvonantaja.

Marketing Profiler -tutkimusaineisto kerättiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa Internet-kyselyllä. Yhteensä kyselyyn
on osallistunut yli 2800 vastaajaa. Suomessa tutkimukseen vastasi 182 markkinoinnin ammattilaista ja yrityksen muiden toimintojen avainhenkilöä. Näistä suurin osa oli Mainostajien Liiton jäsenyritysten edustajia.