Korvausmallin ovat kehittäneet mainostajat, mediatoimistot ja media. Google ei kuitenkaan enää lainkaan käytä vanhaa mediatoimistomaksua, joka tulee hyvityksenä siitä, että mediatoimisto ostaa mediasta ilmoitustilaa. Korvaus vaihtelee medioittain 3,5 ja 6,19 prosentin välillä. Google, joka on kehittänyt mallin isoille markkinoille Englantiin, Ranskaan ja Saksaan, rakentaa hyvitysmaksun periaatteelle, että korvaus on prosentuaalisesti suurempi mitä enemmän ostaa. Korvausta ei makseta lainkaan, jos hakukonemarkkinoinnin ostot ovat vähemmän kuin miljoona euroa vuodessa. Sen ylittävältä osalta Google maksaa kolme prosenttia. Kun ostot ovat yli 10 miljoonaa euroa, korvaus on kahdeksan prosenttia.

Ruotsin mainostajien liitto pelkää, että Googlen malli leviää muihinkin medioihin, jotka alkavat vapaasti rakentaa omia korvausmallejaan. Google ei ole kuitenkaan välittänyt mitään Ruotsin mainosalan liittojen uhkailuista.