Mediatoimistoala on kasvanut Suomessa jo kolme perättäistä vuotta ja vuoden 2005 volyymi oli runsaat 560 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu kuitenkin hidastui 2,3 prosenttiyksiköllä edellisvuodesta.

Mediatoimistojen liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen verrattuna:
v. 1996 6,40 %
v. 1997 14,12 %
v. 1998 22,87 %
v. 1999 7,70 %
v. 2000 9,96 %
v. 2001 -6,10 %
v. 2002 -2,40 %
v. 2003 4,70 %
v. 2004 8,04 %
v. 2005 5,74 %

Mediatoimistojen myyntikate eli liikevaihto vähennettynä ostoilla, oli noin 30 milj. euroa ja se muodostuu tutkimus-, mediasuunnittelu- ja konsultointityöstä sekä mainostajasopimuksiin liittyvistä palvelupalkkioista. MTL:n viime vuonna tekemän kyselyn mukaan parhaana palvelujen veloitustapana mediatoimistojen asiakkaat pitivät palvelupalkkiota (65 % vastaajista), työn määrän mukaan määräytyvää feetä (35 % vastaajista). Projektihinnoittelua piti parhaana joka kymmenes vastaajista.

Mediatoimisto on pitkäaikainen yhteistyökumppani

Lähes puolet eli 41 % asiakassuhteista mediatoimistojen kanssa on kestoltaan yli 5 vuotta ja 28% kahdesta viiteen vuotta. Alle vuoden mittaisia asiakassuhteita oli vain vajaat 12 prosenttia.
MTL kysyi myös asiakkaiden käyttäytymistä mediatilan ostopäätöksessä. Halutessaan ostaa mediatilaa 81 prosenttia vastaajista ottaa ensisijaisesti yhteyttä mediatoimistoon, 16 prosenttia mediaan ja loput 3 % mainostoimistoon.

Suomen mediatoimistot käyttävät uutta teknologiaa

”Mediatoimistot ovat Suomessa menestyneet hyvin. Toimistot ovat panostaneet kuluttajan käyttäytymisen ennakointiin, digimedian hallintaan ja uudenlaisiin työskentelyprosesseihin. Myös erilaiset sähköiset mediatilan varausjärjestelmät ovat täällä toimistojen aktiivisuuden ansiosta aivan omaa luokkaansa. Mediatoimistojen on syytä olla ylpeitä työstään, ja lisätä palveluidensa tunnettuutta”, kertoo MTL Mediatoimistot ry:n puheenjohtaja, Dagmarin toimitusjohtaja Tuula Kallio.

”Teemme yhteistyötä MTL:n sisällä muiden alan toimijoiden kanssa, sillä mediatoimistot ovat läheisiä työpareja esimerkiksi mainostoimistojen kanssa. On tärkeää nostaa keskusteluun media-alan kannalta oleellisia asioita ja pitää luontevaa yhteyttä tärkeisiin sidosryhmiin. Yksi tärkeistä keskustelunaiheista ovat varmasti kuluttajan mediakäyttäytymistä mittaavat tutkimukset ja näiden jatkuva kehittäminen. Mediatoimistoilla on paljon potentiaalisia asiakkaita pk-yrityksissä ja julkisella sektorilla. Myynnin kasvattaminen, viestien tehokas kohdistaminen, markkinoinnin ja viestinnän tehon lisääminen ja näkeminen investointeina lisää kiinnostusta mediatoimiston palveluun”, hahmottaa Aegis-ryhmän toimitusjohtaja Juha Herranen, joka on MTL Mediatoimistot ry:n varapuheenjohtaja.

Yhteisessä liitossa, mutta tiukassa kilpailussa

Mediatoimistot ovat perustaneet Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL -keskusjärjestön sisälle oman yhdistyksen, MTL Mediatoimistot ry:n. Sen tavoitteena on edistää mediatoimistoalan arvostusta, identiteettiä, liiketoimintamahdollisuuksia sekä mediaosaamisen kehitystä. Jäseninä ovat kaikki Suomessa toimivat mediatoimistot sekä FCB/Espa, jolla on mediayksikkö. Yhdistys kuuluu toimialayhdistyksenä markkinoinnin asiantuntijayritysten valtakunnalliseen keskusjärjestöön Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:ään, jonka hallituksen puheenjohtaja on J-P Rautamaa, Publicis Helsingin toimitusjohtaja.

Ruotsin mediatoimistot omaan yhdistykseen

”Mediatoimistoalalla oman yhdistyksen perustaminen on jo aiemmin tapahtunut Ruotsissa, jossa 18 suurinta mediatoimistoa perusti oman yhdistyksen viime vuoden lokakuussa. Vaikka mediatoimistot ovat yrityksinä ja liikeideoiltaan hyvin erilaisia, yhteistyö alan kehittämiseen tähtäävissä asioissa on mahdollista ja tärkeää”, kertoo MTL Mediatoimistot ry:n puheenjohtaja Tuula Kallio.