Puheenjohtajuus ja johtokunnan jäsenyys ovat Teostossa katkolla joka toinen vuosi.

“Haluan keskittyä luovaan työhön”, perusteli Donner, jonka kokous nimitti yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Lisäksi Donner jatkaa EU:n jäsenvaltioiden musiikkia edistävän yhteenliittymän European Music Officen (EMO) puheenjohtajana.

Teoston kevätkokoukseen osallistui 204 Teoston jäsentä. Kaikkiaan Teostolla on 700 jäsentä ja se edustaa 17 000:ta kotimaista musiikin tekijää ja kustantajaa. Kokous muun muassa hyväksyi yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Yli puolet esityskorvauksista ulkomaille

Vuonna 2005 Teosto jakoi 82 prosenttia keräämistään esityskorvauksista henkilökohtaisina tilityksinä koti- ja ulkomaisille säveltäjille, sanoittajille ja musiikin kustantajille ja kuusi prosenttia suomalaisen musiikin edistämiseen oikeudenomistajiensa yhteisillä päätöksillä.

Teosto maksoi vuonna 2005 kotimaisille oikeudenomistajilleen yhteensä 24,1 miljoonaa euroa. Summa sisältää kotimaasta ja ulkomailta pääosin vuonna 2004 kerätyt esitys- ja tallennuskorvaukset. Tilityksen sai yli 8 000 kotimaista oikeudenomistajaa. Valtaosalle heistä korvaus jäi alle 1 000 euron.

Ulkomaille Teosto maksoi Suomesta kerättyjä esityskorvauksia yhteensä 16,7 miljoonaa euroa. Ulkomaisten oikeudenomistajien osuus Suomessa kerätyistä esityskorvauksista oli 54,7 prosenttia.

Viime vuonna Teosto keräsi kotimaassa esityskorvauksia 34,9 miljoonaa euroa. Kasvu edellisvuoteen oli 0,4 prosenttia. Ulkomaisten sisarjärjestöjensä välityksellä Teosto keräsi suomalaisille musiikin tekijöille ja kustantajille 2,7 miljoonaa euroa esityskorvauksia, mikä oli edellisvuoden tasoa. Suurin osa vuonna 2005 kerätyistä korvauksista tilitetään oikeudenomistajille kesäkuussa 2006. Korvaukset kaupallisissa radioissa ja suurissa konserteissa tammi-kesäkuussa 2005 esitetystä musiikista tilitettiin jo viime joulukuussa.

Teoston johtokunnan kokoonpano 18.4.2006 alkaen:

Jani Uhlenius, säveltäjä, puheenjohtaja
Mikko Heiniö, säveltäjä, varapuheenjohtaja
Tom Frisk, kustantaja, varapuheenjohtaja
Markus Fagerudd, säveltäjä
Timo Forsström, säveltäjä
Georg Nummelin, sanoittaja
Sini Perho, kustantaja
Hannu Saha, säveltäjä, sanoittaja
Arto Tamminen, säveltäjä, sanoittaja
Tapio Tuomela, säveltäjä