Digisovittimia ovat viime kuukausina lisänneet erityisesti vilkas joulumyynti sekä Torinon olympialaisten digi-tv-lähetykset.

Finnpanelin helmi-maaliskuussa tekemän tutkimuksen mukaan antennivastaanottoon tarkoitettuja digisovittimia ja digitaalisia televisioita on 725 000 taloudessa. Helmikuun lopussa kaapelivastaanottoon tarvittavia laitteita oli 232 000 ja satelliittivastaanottoon tarkoitettuja sovittimia 75 000 taloudessa. Useampi kuin yksi digisovitin oli 249 000 kotitaloudessa.

TV 2007 -ryhmä edistää digitalisoitumista

Televisioyhtiöiden ja Digitan edustajien muodostama TV 2007 -työryhmä ideoi ja toteuttaa edistämistoimia. Projektipäällikkö Tauno Äijälän vetämä ryhmä valmistelee muun muassa koko maan kattavaa neuvontajärjestelmää. Se on määrä saada
käyntiin ensi vuoden alusta.

Ryhmä organisoi myös kansalaisten ja kauppiaiden koulutuspalveluja, tekee yhteistyötä asennus- ja laiteliikkeiden kanssa sekä järjestää asiantuntijoita opastustilaisuuksiin ja seminaareihin. Työryhmässä on myös suunnitteilla ystävänpäiväksi 2007 iso kansalaistapahtuma.

Eniten neuvonta- ja opastuspalveluja tarvitsevat yli 65-vuotiaat, yhden hengen talouksissa asuvat matalatuloiset eläkeläiset, jotka asuvat suurissa kaupungeissa ja ovat kaapelitelevisiopalvelujen piirissä.

Digi-tv-viestintäryhmä jatkaa uudistuksesta tiedottamista. Kevään mittaan nähdään mm. uusia tv-tietoiskuja.

Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt kevään lisäbudjettiin 650 000 euroa digi-tv:n edistämistoimiin loppusiirtymäajaksi.

Kuluttajavirasto toimii aktiivisesti yhteistyössä digi-tv-toimijoiden kanssa. Virasto osallistuu mm. kauppiaiden kouluttamiseen.

Viestintävirasto perustaa työryhmän käsittelemään digi-tvn teknisiä kysymyksiä. Ryhmän tehtävänä on seurata digi-tv:n standardointia ja tekniikan kehittymistä, kuten laatukysymyksiä.

Digi-tv-sanasto on valmistumassa. Sanastokeskus TSK:n laatiman sanaston kohderyhmänä ovat digi-tv:n peruskäyttäjät sekä toimittajat.

Digitaloudet tyytyväisiä

Liikenne- ja viestintäministeriön ja YLEn teettämän asennetutkimuksen mukaan 86 prosenttia digitaaliseen televisioon siirtyneistä talouksista olisi valmis suosittelemaan digitelevisiota myös ystäville ja omaisille.

Vastaajista, joilla ei ole käytössään digi-tv:tä tai -sovitinta, 40 prosenttia aikoo hankkia sen tulevan vuoden aikana. Nuorimmat ikäryhmät ovat innokkaimmin hankkimassa sovittimia. Monet niistä, joilla laitetta ei ole, eivät vielä kiirehdi hankintaa, vaan odottavat hyviä hintatarjouksia ja laitteiden toimivuuden paranemista.

Digi-tv:n jo hankkineet ovat saaneet eniten hyötyä lisäkanavista sekä kuvan ja äänen parantumisesta. Toistaiseksi ilman digi-tv:tä olevia kiinnostaa eniten ohjelmien helppo tallentaminen.

Suomessa siirrytään täysin digitaalisiin televisiolähetyksiin 31.8.2007. Ahvenanmaan maakunnassa on jo siirrytty kokonaan digitaalisiin tv-lähetyksiin.