Tilauskannan kehitys oli kuitenkin epäyhtenäistä, samoin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys. Loppuvuodesta tilauskanta oli GT:n kyselyn mukaan yleisesti edelleen paranemassa, ja myyntihintojen laskukin pääosin pysähtynyt tai kääntynyt nousuun.

Mainonnan määrä ja arvo jatkoivat kasvuaan vuoden aikana. Mediamainonnan arvo oli TNS Gallup Oy ADEXin tilaston mukaan 3,3 prosenttia edellistä vuotta suurempi. Eniten kasvoivat verkkomainonta ja ulkomainonta, mutta myös aikakauslehdissä mainonta kasvoi selvästi.

Raaka-aineiden hintakehitys kääntyi viime vuoden aikana lievään nousuun. Kannattavuuskehityksessä oli suurta hajontaa etenkin pienemmissä yrityksissä, keskimäärin voi alan kannattavuuden ennakoida olleen edellisen vuoden tasolla.

Ruotsi suurimmaksi vientimaaksi

Tullihallituksen tilastojen mukaan supistui painotuotteiden vienti arvoltaan vajaan prosentin edellisestä vuodesta, tonnimääräinen volyymi puolestaan kasvoi 3 %. Tämä johtui lähinnä lehtiviennin positiivisesta kehityksestä, sen sijaan kirjojen ja mainospainotuotteiden vienti supistui. Suurimmista kauppakumppaneista vain vienti Ruotsiin kasvoi merkittävästi, ja Ruotsi nousikin arvoltaan suurimmaksi vientimaaksi.

Painotuotteiden viennin kokonaisarvoksi vuoden aikana muodostui n. 281 milj. euroa. Painotuotteiden tuonti supistui vuonna 2005 arvoltaan neljä prosenttia. Kirjojen ja mainospainotuotteiden tuonnin arvo kasvoi. Tuonnin kokonaisarvo jäi noin 184 milj. euroon.

Tuotantokoneiden ja -laitteiden maahantuonti supistui jonkin verran edellisestä vuodesta 63 milj. euroon. Alan kiinteiden investointien arvioidaan kokonaisuutena pysyneen likimain ennallaan noin 135 milj. euron tasossa.

Konkurssien määrä ennallaan

Graafisen alan yrityksiä haettiin konkurssiin tammi-lokakuussa 31 kpl, eli konkurssien määrä oli edellisen vuoden tasolla. Konkurssiin haetut yritykset olivat valtaosaltaan pieniä, alle 50 henkilön painoja. Yrityksiä on lopettanut toimintansa myös yrittäjän ikääntyessä ja jatkajan puuttuessa.

Työttömien työnhakijoiden määrä alan työntekijäammateissa oli vuoden lopulla työministeriön mukaan jonkin verran edellistä vuotta pienempi, vajaat 2300 henkilöä. Työllisten määrä ei kuitenkaan ole kasvanut.