Onko internetmainonnan aggressiivisuus jo niin voimakasta,
että siitä on haittaa myynnille ja yritysmielikuville?

Jesse Riekki on pro gradu -tutkielmassaan “Internetmainonnan
aggressiivisuuden keskeiset ulottuvuudet” selvittänyt internetmainonnassa yleisimmin esiintyviä voimakeinoja ja niistä internetin käyttäjälle aiheutuvia kokemuksia.

Aggressiivinen mainos syntyy värijännitteistä, sisällön liikkeestä ja suuresta koosta. Kuluttajat kuvailivat värijännitteitä sisältäviä
mainoksia räikeiksi, ärsyttäviksi, rauhattomiksi ja hyökkääviksi.
Tällaisia tuntemuksia synnytti esimerkiksi virvoitusjuomamainos, jossa mainoksen taustana käytettiin vastavärejä. Voimakasta liikettä sisältävät mainokset olivat puolestaan kuluttajien mielestä levottomia, sekavia ja ahdistavia.

-Internetmainoksen koko, värien luomat jännitteet ja sisällön liike
lisäävät selvästi mainoksen aggressiivisuutta. Mahdollisimman
aggressiivinen mainos on koko selainikkunan kokoinen, sisältää
voimakkaita värijännitteitä sekä voimakasta liikettä, Riekki
selventää.

Jos mainos sisältää vain heikkoja värijännitteitä, sitä ei koeta
aggressiiviseksi, vaikka se olisi kooltaan suuri ja sen sisältö olisi
dynaaminen. Myös mainoslause voi lisätä mainoksen aggressiivisuutta. Ylipäätään kuluttajat kokevat mainoksen sitä aggressiivisemmaksi mitä useampi näistä elementeistä on voimakkaasti esillä.

Suurin osa nykyisistä internetmainoksista liian aggressiivisia

Internetmainonta pyrkii kuluttajan ostokäyttäytymisen välittömään aktivointiin. Useat mainostajat keskittyvät huomioarvonsa kasvattamiseen pohtimatta tarkemmin, millaisia reaktioita aggressiiviset mainokset kuluttajissa aiheuttavat. Liian moni mainostaja myös luulee, että mainoksen aggressiivisuus ja tehokkuus tarkoittavat samaa asiaa.