Levikintarkastus Oy:n viime vuoden tilastot osoittavat, että kaikissa sanomalehtien ilmestymistiheysryhmissä levikkikehitys oli hienoisella miinuksella. Reilulla kolmanneksella kaikista
tarkastetuista sanomalehdistä levikki kasvoi tai pysyi ennallaan.
Prosentuaalisesti eniten levikkiään kasvatti Lalli. Seuraavina listalla ovat Kyrönmaa-lehti, Kalajoen Seutu, Nykypäivä, Keski-Häme ja Viikko Vapaus.

Tarkastettuja lehtiä ja niiden erikoispainoksia on yhteensä yli 400 ja ne edustavat kattavasti tärkeimpiä lehtiä. Lähes joka toisella tarkastetulla lehdellä levikit ovat kasvaneet tai pysyneet ennallaan.

Levikiltään suurimmat sanomalehdet ovat Helsingin Sanomat (430 785), Ilta-Sanomat (195 673), Aamulehti (136 743), Iltalehti (130 290), Turun Sanomat (111 547), Maaseudun Tulevaisuus (82 678), Kaleva (82 005) ja Kauppalehti (81 006). Näistä lehdistä Turun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus ja Kaleva kasvattivat hieman levikkiään.

LT-levikkiluku sisältää mm. tilattuja sekä irtonumeroina ostettavia
kappaleita. Irtonumerosanomalehdillä, Ilta-Sanomilla ja Iltalehdellä, oli edelliseen vuoteen verrattuna pientä levikin laskua. Muita irtonumeroina hyvin myyviä lehtiä olivat IS Veikkaaja, Helsingin Sanomat ja Hevosurheilu.

Tarkastettujen 196 sanomalehden kokonaisvolyymi (ilmestymiskerrat kertaa levikki) on kaikkiaan 835 405 211 kappaletta. Tähän lukuun eivät sisälly sanomalehtien erikoispainokset.

Tiede- ja kulttuurilehtien levikit kasvussa

Levikkinsä tarkastaneista, tilattavista aikakauslehdistä suurimmat olivat Aku Ankka (310 086), TV-maailma (281 291), ET-lehti (266 525), 7 päivää (264 067), Apu (231 010), Valitut Palat (225 952) ja Seura (211 863). Aku Ankkaa lukuun ottamatta suurimmat lehdet kuuluvat perhe- ja yleisaikakauslehtien ryhmään. Tähän ryhmään kuuluvien Alibin (+12,2 %) ja OHO-lehden (+9,5 %) levikkien kasvut olivat selvästi keskimääräistä
suurempia.

Asiakaslehdet ovat levikintarkastuksessa oma ryhmänsä, sillä niiden levikit perustuvat rekisteröityyn asiakkuuteen. Aiempien vuosien tilastoykkösen, Matkaviestin levikki on nyt 553 307. Lasku johtui lehden kohderyhmän muuttamisesta. Levikiltään Suomen suurin lehti on Pirkka (1 428 332). Seuraavina kärjessä ovat Yhteishyvä (1 342 227) ja Me/Ykkösbonuslehti (793 372).

Ammattilehdet on aikakauslehtien lukumääräisesti suurin lehtiryhmä. Ryhmän 44 lehdestä 19 lehden levikki kasvoi. Ryhmän suurimpia lehtiä ovat Taloustaito (195 920), Pro Toimihenkilöunioni (134 030) sekä Tehy-lehti (102 302).

Eri aikakauslehtiryhmistä prosentuaalisesti eniten kasvua oli tiede- ja kulttuurilehtiryhmällä, jonka kaikilla lehdillä oli levikin kasvua. Myös sarjakuvalehtien sekä autoilun ja tekniikan erikoislehtien ryhmissä oli useimmilla lehdillä levikkien kasvua.

Prosentuaalisesti eniten levikkiään kasvattivat ostettavista lehdistä lastenlehti Popi, Suuri Ristikko Extra, Witch-lehti, Kultaristikot Extra ja Auto Bild Suomi. Kappalemääräisesti kasvun kärjessä näistä lehdistä olivat Hyvä terveys, Anna ja Aku Ankka.

Tarkastetuista aikakauslehdistä irtonumeroina myytyjä lehtiä oli eniten 7 päivää-lehdellä, Hymyllä, Kotivinkin Joululehdellä, Cosmopolitanilla, Kotivinkillä, Eevalla ja Roope-sedällä. Näillä kaikilla irtonumeromyynti oli keskimäärin yli 20 000 kappaletta kunkin ilmestyneen numeron osalta.

Nyt tarkastettujen 193 aikakauslehden kokonaisvolyymi (ilmestymiskerrat kertaa levikki) on 233 657 301 kappaletta.