Hän aloittaa uudessa tehtävässä toukokuussa.

Jukka Perttula on kuuden viime vuoden ajan toiminut itäisen ja pohjoisen Suomen ja Pohjanmaan aluepankin johtajana. Hän aloitti uransa pankissa vuonna 1988 ja on sen jälkeen toiminut useissa johtotehtävissä vähittäispankissa.

Markkinointituen nykyinen johtaja Maj Stjernfeldt jää eläkkeelle toukokuun alussa.

Nordean markkinointituki on pohjoismainen toiminto, jossa työskentelee 80 markkinoinnin ammattilaista. Markkinointituki on osa vähittäispankin organisaatiota ja jakautuu viiteen osa-alueeseen:
-Strateginen markkinointiviestintä
-Taktinen markkinointiviestintä
-Paikallismarkkinoinnin tuki
-Suoramarkkinointi
-Markkinointitutkimus