Viestinnän Keskusliitto ja maan vanhin työnantajaliitto
Viestintätyönantajat VTA yhdistävät toimintansa 1.4.2006. Työantajaliiton toiminta kaikkine velvoitteineen sekä henkilökunta siirtyvät Viestinnän Keskusliittoon.

”Työnantajapoliittiset kysymykset ovat oleellinen osa viestintäalan
edunvalvontaa. Siksi niiden hoitaminen yhteisen keskusliiton toimesta on omiaan lisäämään järjestön painoarvoa ja vaikutusvaltaa”, sanoo Viestinnän Keskusliiton puheenjohtaja Hannu Syrjänen.

”Tavoitteena on myös resurssien tehokkaampi ja joustavampi käyttö sekä yritysten parempi palvelu.”

Järjestöfuusiolla syntyy yhtenäinen ja tehokas etujärjestö edustamaan vahvaa ja yhteiskunnallisesti tärkeää media-alaa ja siihen kiinteästi kuuluvaa graafista teollisuutta.

Ratkaisu liittyy myös Elinkeinoelämän Keskusliitossa EK:ssa
käynnistyneeseen laajaan rakennemuutokseen.

”Uudella, yhdistyneellä Viestinnän Keskusliitolla on paremmat edellytykset osallistua rakentavasti tähän muutosprosessiin”, sanoo Syrjänen.

Viestinnän Keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, joka edistää toimialan yleisiä toimintaedellytyksiä tavoitteenaan turvata monipuoliset viestintäpalvelut suomalaisille.

Viestinnän Keskusliitto edustaa noin 900 yritystä ja yhteisöä, jotka
työllistävät noin 35.000 henkilöä. Edustettujen yritysten osuus
joukkoviestintämarkkinoista on noin 80 prosenttia.

Viestintätyönantajat VTA on solminut yhteensä yhdeksän työehtosopimusta, joista seitsemän on yleissitovia. Yleissitovat työehtosopimukset koskevat painettua viestintää ja graafista teollisuutta. Huhtikuun alusta työehtosopimukset on siirretty Viestinnän Keskusliiton nimeen.

Viestinnän Keskusliiton jäsenliitot ovat jatkossa Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto ja Suomen Televisioiden Liitto.

Viestinnän Keskusliiton puheenjohtaja on SanomaWSOY Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Varapuheenjohtajina toimivat kustannusjohtaja Leena Majander-Reenpää Kustannusosakeyhtiö Otavasta sekä kauppaneuvos Taisto Riski Kaleva Kustannus Oy:stä. Liiton toimitusjohtajana toimii Håkan Gabrielsson ja työmarkkinajohtajana Johanna Varis.