Keskusjärjestössä toimivat itsenäiset, keskenään tasavertaiset toimialaryhmät ja jäsenyritysten muodostamat toimialayhdistykset. Tällä hetkellä jäsenyrityksiä ovat mainostoimistot, mediatoimistot, viestintätoimistot sekä muita markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset.

Uudessa keskusjärjestössä on nyt 72 jäsenyritystä, jotka työllistävät noin 1700 markkinointiviestinnän alan asiantuntijaa. Yritysten myyntikate eli liikevaihto vähennettynä töihin liittyvien ostojen määrällä oli vuonna 2005 noin 170 miljoonaa euroa.

“MTL edistää Suomessa vapaan markkinoinnin toimintaedellytyksiä ja toimialan avointa, vastuullista ja eettistä toimintaa. Markkinointiviestinnän asiantuntijayritykset ovat saattaneet kuulua molempiin liittoihin, joissa on ollut päällekkäistä toimintaa. Nyt kaikki toimistot voivat yhdessä vaikuttaa yhden liiton kautta. Lisäksi liiton laaja-alaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan tarvitaan yhä enemmän erikoistuneita asiantuntijoita. Asiakasyritysten kannalta verkottuminen on myös järkevää esimerkiksi yleisten sopimusmallien ja vaikkapa yhteistyökumppanin etsimisen kannalta”, sanoo MTL:n hallituksen puheenjohtaja J-P Rautamaa.

VTL:ssä uskotaan, että resurssien yhdistämisellä voidaan nykyistä paremmin vaikuttaa alan arvostukseen, koulutukseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Viestintäpalvelujen ostaminen on suurelle osalle suomalaisia yrityksiä vielä vierasta.

“Uskomme, että toimimalla yhtenäisessä, koko alan voimat kokoavassa liitossa voimme selkeästi vaikuttaa parantavasti markkinointiviestinnän asemaan Suomessa sekä välillisesti suomalaisten yrityksen kilpailukykyyn maailmalla”, sanoo VTL:n puheenjohtaja Kaija Langenskiöld.

Liitot ovat hyväksyttäneet yhdistymissuunnitelman jäsenistoillään jo viime vuonna. Ensimmäiset yhdistymistunnustelut tapahtuivat jo 1990-luvun lopulla; varsinainen tiivis neuvonpito kesti alkuvuoden 2006. Neuvotteluosapuolia edustivat hallituksen puheenjohtaja Jari-Pekka Rautamaa ja toimitusjohtaja Sinikka Virkkunen MTL:stä sekä hallituksen puheenjohtaja Kaija Langenskiöld ja varapuheenjohtaja Jukka Aarnio VTL:stä.