Yhdistys kuuluu toimialayhdistyksenä markkinoinnin asiantuntijayritysten valtakunnalliseen keskusjärjestöön Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:ään.

Mediatoimistoalalla oman yhdistyksen perustaminen on jo aiemmin tapahtunut Ruotsissa, jossa 18 suurinta mediatoimistoa perusti oman yhdistyksen viime vuoden lokakuussa. Suomessa MTL Mediatoimistot ry:n perustajina ovat Aegis-ryhmään kuuluvat Carat ja Vizeum, Dagmar, Happi Mindshare Finland, Mediacom, Mediaedge:cia Finland, OMD Finland sekä Toinen Helsinki. Jäseniksi ovat liittyneet Pool Media International PMI ja FCB/ Espa.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää markkinointialan sisäistä keskustelua kommentoimalla ja visioimalla alan kehitystä sekä tiedottamalla alan jatkuvasta uudistumisesta. Yhdistys osallistuu aktiivisesti medioiden, mittausmenetelmien ja tutkimusten kehittämiseen.

”Mediatoimistot ovat Suomessa menestyneet hyvin. Toimistot ovat panostaneet kuluttajan käyttäytymisen ennakointiin, digimedian hallintaan ja uudenlaisiin työskentelyprosesseihin. Myös erilaiset sähköiset mediatilan varausjärjestelmät ovat täällä toimistojen aktiivisuuden ansiosta aivan omaa luokkaansa. Mediatoimistojen on syytä olla ylpeitä työstään, ja lisätä palveluidensa tunnettuutta. Tässä työssä oma yhdistys on luonteva, yhteistyötä edistävä foorumi”, kertoo MTL Mediatoimistot ry:n puheenjohtaja, Dagmarin toimitusjohtaja Tuula Kallio.

Mediatoimistojen volyymi 560 miljoonaa euroa

Mediatoimistoala on kasvanut Suomessa jo kolme perättäistä vuotta ja vuoden 2005 volyymi oli noin 560 miljoonaa euroa. Mediatoimistojen rooli on vahvistunut useasta eri syystä. Verkko ja mobiili tarjoavat uusia mahdollisuuksia, joita hyödyntämällä mediatoimistot pystyvät lisäämään yritysten markkinoinnin tuottoa. Esimerkiksi auto- ja asuntokaupassa verkon rooli on merkittävä. Yritykset vaativat mitattavia, konkreettisia tuloksia markkinoinnilleen.

”Teemme läheistä yhteistyötä MTL:n sisällä muiden alan toimijoiden kanssa, sillä mediatoimistot ovat läheisiä työpareja esimerkiksi mainostoimistojen kanssa. Itsenäinen yhdistys voi kuitenkin helpommin nostaa keskusteluun media-alan kannalta oleellisia asioita ja pitää luontevaa yhteyttä tärkeisiin sidosryhmiin”, hahmottaa Aegis-ryhmän toimitusjohtaja Juha Herranen, joka on uuden MTL Mediatoimistot ry:n varapuheenjohtaja.

”Yksi tärkeistä keskustelunaiheista ovat varmasti kuluttajan mediakäyttäytymistä mittaavat tutkimukset ja näiden jatkuva kehittäminen. Mediatoimistoilla on paljon potentiaalisia asiakkaita pk-yrityksissä ja julkisella sektorilla. Myynnin kasvattaminen, viestien tehokas kohdistaminen, markkinoinnin ja viestinnän tehon lisääminen ja näkeminen investointeina lisää kiinnostusta mediatoimiston palveluun”.