Mainonnan eettinen neuvosto on antanut huomautuksen lehdelle sen joulukuussa 2005 julkaisemasta mainosjulisteen tekstistä. Mainonnan eettinen neuvosto perustelee huomatusta sillä, että lehden myyntijuliste on ollut laajasti esillä paikoissa, joissa vanhemmat lapsineen päivittäin liikkuvat.

Lööppien tekstejä voivat lukea siten myös lapset, jotka eivät
ikänsä ja kehitystasonsa huomioon ottaen ole valmiita käsittelemään tällaisia viestejä. Julisteen näkyvyys on erittäin laaja, eikä lapsilla ole mahdollisuuksia välttyä julisteen näkemiseltä.

Äiti tuodaan esille tekijänä

Neuvosto totesi mainosjulisteen tekstin mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastaiseksi, sillä se saattaa herättää pelko lapsissa. Neuvosto viittasi päätöksessään myös YK:n lapsen oikeuksia koskevaan sopimukseen, johon Suomi on sitoutunut.

Sopimus velvoittaa suojelemaan lasta hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden haitallisilta väkivaltaisilta sisällöiltä. Neuvosto otti arvioinnissaan huomioon erityisesti mainosjulisteen tekstin ja kokonaisvaikutelman sekä sen,että lapsen äiti tuodaan esille tekijänä.

Mainonnan eettisen neuvoston mukaan kaikkien toimijoiden – myös median – tulee ottaa huomioon lastensuojelulliset näkökohdat omassa toiminnassaan. Sananvapauden takaava ennakkosensuurin kielto ei estä arvioimasta jälkikäteen, miten sananvapautta on yksittäistapauksessa käytetty.

Lööppiä käytetty markkinointivälineenä

Julkisen sanan neuvosto tulkitsee Suomessa hyvää journalistista tapaa. Kyseisessä tapauksessa lööppiä on käytetty markkinointivälineenä. Tällöin Mainonnan eettinen neuvosto on myös asiassa toimivaltainen tutkimaan lööppiä koskevan asian mainoksena. Mainonnan eettinen neuvosto käsittelee
mainosten eettisyyttä soveltaen Kansainvälisen kauppakamarin mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä.

Iltapäivälehden lööpistä on aikaisemmin annettu yksi lausunto (37/2005), jossa lehden lööppi todettiin hyvän markkinointitavan vastaiseksi. Viime vuonna Mainonnan eettinen neuvosto antoi 41 lausuntoa, joista 12 sai huomautuksen.

Mainonnan eettisen neuvoston sihteeristö toimii Keskuskauppakamarissa.