-Myös yritysviestintä on herännyt webblogien tarjoamiin
mahdollisuuksiin. Ne voivat parhaimmillaan toimia tärkeinä
keskustelukanavina ja näkemysten kohtauspaikkoina. Yrityksillä on internetin kautta suorat kanavat eri sidosryhmiin, kertoo
Comteam CT Oy:n toimitusjohtaja Päivi Härkönen.

Sisällön merkitys niin perinteisessä, painetussa mediassa kuin
digitaalisessakin mediassa korostuu jatkossa. Lukijat seuraavat
korkeatasoisesti toteutettuja medioita. Keski-Euroopassa uudet mediat on otettu käyttöön painettujen asiakaslehtien rinnalle.