Jäsenvaltiot voisivat halutessaan kuitenkin asettaa direktiiviä tiukempia määräyksiä.

Uudistuksen keskeinen tavoite on helpottaa kaikkien audiovisuaalisten palveluiden vapaata liikkuvuutta yhteisön sisällä. Myös eurooppalaista sisältötuotantoa halutaan edistää.

Direktiivi ei enää säätelisi sitä, kuinka usein ja miten mainoksilla saisi katkaista tv-ohjelman. Mainosten enimmäismäärä säilyisi kuitenkin edelleen 12 minuutissa tuntia kohden.

Tuotesijoittelu eli tuotteen sijoittaminen ohjelmaan mainostarkoituksessa saisi komission esityksestä selvät pelisäännöt. Tuotesijoittelusta pitäisi ilmoittaa katsojille ohjelman alussa. Niin sanottu piilomainonta olisi kuitenkin edelleen kiellettyä. Uutisissa, ajankohtaisohjelmissa ja lastenohjelmissa tuotesijoittelua ei saisi käyttää.

Direktiivin nimi muutettaisiin audiovisuaalisten mediapalveluiden direktiiviksi.Televio-ohjelmien lisäksi myös erikseen tilattaville audiovisuaalisille sisältöpalveluille(on demand -palvelut) määrättäisiin vähimmäissäännöt.

Hallitus saattoi direktiiviehdotuksen eduskunnan tietoon 23. maaliskuuta.Suomen hallitus kannattaa televisiotoiminnan sääntelyn keventämistä, mutta selkeänä lähtökohtana tulee olla, että mainokset ja ohjelmat pidetään erillään toisistaan.

EU:n alkuperäinen televisiodirektiivi on laadittu vuonna 1989. Sitä on uudistettu viimeksi vuonna 1997.