Kirjan on kustantanut Aamulehti Kirjat, painatuksesta ja reprotyöstä on vastannut Otavan Kirjapaino Oy. Graafisen suunnittelun ovat toteuttaneet Tapio Vapaasalo ja Tuukka Rantala, päällyksen on muotoillut Jukka Rantala.

Suomen kirjataiteen komitea valitsee vuosittain edellisen vuoden kirjatuotannon parhaat. Komitean tehtävänä on löytää kirjoja, joissa ulkoisen muodon ja sisällön yhteys toimii parhaalla
mahdollisella tavalla. Erityistä huomiota kiinnitetään mm. graafiseen suunnitteluun ja painotyön hallintaan, mutta myös luoviin ja yllättäviin ideoihin ja ratkaisuihin.

Kilpailuun ilmoitetun 211 teoksen joukosta raati valitsi 17 kirjaa vuoden kirjavalioiksi. Lisäksi viisi kirjaa sai onnistuneiden suojapäällysten perusteella kunniamaininnan. Yksi kirjavalioista valittiin Vuoden kauneimmaksi kirjaksi.

Palkintoraati perustelee valintaansa näin:
”… kirjan voisi määritellä himoittavaksi kirjaksi, jossa on suurta rakkautta kokeilevan typografian perinteeseen ja kuvakerronnan hienosti hallittua raivoa. Modernin kuvajournalismin keinot on
otettu taidokkaasti kirjataiteen käyttöön. Himo, rakkaus ja raivo on kirjataidetta uudistava mestariteos.”