Sivustoista vastaa ja niitä ylläpitää valtioneuvoston kansliassa sijaitseva valtioneuvoston viestintäyksikkö. Mediapalveluun tietoa tuottavat kaikki ministeriöt, tasavallan presidentin kanslia ja oikeuskanslerinvirasto.

Sivustot palvelevat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomenkielinen versio on laajin.

Valtioneuvoston sivuston keskeistä ajankohtaissisältöä ovat hallituksen ja ministeriöiden tiedotteet, tiedot valtioneuvoston päätöksistä sekä pääministerin ja muiden ministerien puheet. Vanhoilta sivuilta on siirretty uusille sivuille noin 19 000 ajankohtaisdokumenttia.

Tiedotteita voi tilata omaan sähköpostiinsa aihepiireittäin valittuna. Ajankohtaisosiossa ovat myös kalenteri ja hallituksen keskeisimpien tiedotustilaisuuksin tallenteet.

Kuvapankki sisältää kuvia nykyisen hallituksen ministereistä ja valtioneuvoston tiloista. Kuvat ovat maksutta käytettävissä toimitukselliseen julkaisukäyttöön.

Nykyinen hallitus-osuudesta löytyvät muun muassa ministerien henkilö-, yhteys- ja avustajatiedot sekä tietoa ministerien työnjaosta, sijaisuuksista ja ministerivaliokunnista ja neuvostoista. Hallituksen toiminta -sivuille on koottu hallituksen työhön liittyvä ajankohtainen aineisto kuten hallituksen viikko-ohjelma, tietoa valtioneuvoston päätöksistä sekä selonteot, tiedonannot, pääministerin ilmoitukset ja välikysymysvastaukset. Hallituksen neljästä politiikkaohjelmasta on koottu keskeiset tiedot.

Euroopan unionia koskevia asioita varten on koottu oma EU-kokonaisuus. EU-aiheiset tiedotteet, puheet ja muu ajankohtaisaineisto ovat saatavissa yhdestä paikasta, samoin toimittajille viikottain järjestettävien EU-briefien aineistot. Sivuilla on myös tietoa EU-asioiden käsittelystä Suomessa ja valmistautumisesta Suomen EU-puheenjohtajakauteen sekä suositut EU-työpaikkasivut.