Suosituksen tarkoituksena on helpottaa mainostajien sekä mainos- ja mediatoimistojen saaman informaation tulkintaa ja
vähentää väärinkäsityksiä.

-Suosituksen antamisella halutaan korostaa medioille, että myös heidän on noudatettava läpinäkyvää markkinointia myydessään mediaa mainostajille. Lisäksi elinkeinonharjoittajien välisessä markkinoinnissa on noudatettava reiluja pelisääntöjä. Erityisesti mediaa itse ostavien mainostajien kannalta on riittävien ja selkeiden tietojen saanti mediasta tärkeää, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

-Mediatoimistoissa tunnetaan eri mediatutkimukset ja tunnusluvut hyvin, mutta medioiden markkinoinnissaan antamassa informaatiossa on kehittämistä, toteaa MTL:n toimitusjohtaja Sinikka Virkkunen, joka korostaa, että suosituksen laadinnassa ovat olleet molempien liittojen asiantuntijaryhmät.

Liittojen antama suositus pohjautuu periaatteeseen, jonka mukaan mediatunnuslukuja ilmoitettaessa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka on omiaan vaikuttamaan median kysyntään. Lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa tulee soveltaa erityisesti vertailevaan mainontaan. Suosituksen toivotaan parantavan entisestään medioiden objektiivista vertailtavuutta esimerkiksi mediavalintatilanteessa.

Työkaluksi tarkoitettu suositus antaa esimerkkejä

Käytännönläheisessä suosituksessa määritellään alan keskeiset termit. Lisäksi annetaan konkreettisia ohjeita ja esimerkkejä siitä, miten median toivotaan ilmoittavan muun muassa tavoittavuuttaan. Samoin käsitellään erilaisia vertailuja: mediaryhmien sisäisiä, ajanjaksoihin kohdistuvia ja hintavertailuja. Tunnuslukujen esittämiseen vaaditaan selkeyttä ja objektiivisuutta.

Esimerkki sisällöstä: mediatunnuslukujen kantaluku ilmoitettava

Kun verrataan kahden samaan mediaryhmään kuuluvan eri median kokonaisseuraamisen jakautumista pienempiin osiin, on suositeltavaa, että näiden mediatunnuslukujen lisäksi ilmoitetaan aina tarkasteltavien medioiden kokonaistavoittavuus eli se kantaluku, josta näitä tunnuslukuja on muodostettu.

Esimerkki: Internet-sivustolla A on 100 000 eri kävijää viikossa ja
internet-sivustolla B 1 000 000 kävijää viikossa. Sivuston A kävijöistä on 55% miehiä ja sivuston B kävijöistä 48%. Mainittaessa mediatunnusluvut (55% ja 48%) on muistettava myös mainita sivustojen estimoidut kokonaiskävijämäärät, ainakin tarkasteltavassa kohderyhmässä miehet (sivustolla A: 55 000 ja sivustolla B: 480 000).