“Uskon teknisesti pitkälle kehitetyn analyysin tuovan asiakkaillemme paljon lisäarvoa. Uusi analyysimme perustuu uutisten ominaisuuksien analysointiin. Koska analysoinnin tekee väsymättömästi tietokoneohjelma, jää ihmisen suorittama esivaihetyö pois, mikä tehostaa seurantaa ja pudottaa kustannuksia verrattuna perinteiseen käsivaraiseen seurantaan. Näin ollen asiakkaan aikaa vapautuu enemmän uutisen sisällön ja sen laadun arviointiin”, Webnewsmonitorin toimitusjohtaja Jussi Vasala kertoo.

Analyysityökalu ryhmitettelee samankaltaiset uutiset yhteen ja tarjoaa tilastoanalyysin osumien maantieteellisestä jakaumasta sekä päivittäisestä osumien määrästä.

Verkkomedian uutisseuranta on osoittautunut erityisen hyödylliseksi menetelmäksi koko uutisseurannan hoitamiseen. Verkkomedia on uutistarjonnaltaan jo niin kattava sekä perinteisen median verkkosivustojen, näköisversioiden että pelkästään verkossa julkaistavan erikoismedioiden ja <>materiaalin osalta, että sen seuraamisella saa nopeasti tiedon, mitä yrityksestä tai organisaatiosta, sen tuotteista ja palveluista, kilpailijoista ja toimialasta kirjoitetaan. Webnewsmonitorin palvelu on suunnattu yritysten tiedotus ja markkinointi-ammattilaisille.