Reilut pari vuotta toimineen 4C Oy:n pääomistajia ovat
viestintäkonsultit Irja Nykyri ja Asta Tuominen.

Firstline Europe kartoitti yhdessä englantilaisen Stakeholder Studies Ltd:n kanssa yritysjohdon näkemyksiä liiketoiminnan haasteista lähivuosina. Kahdeksassa Euroopan maassa tehdyssä tutkimuksessa nousi esiin erityisesti liiketoiminnan läpinäkyvyys ja avoin viestintä. Aktiivinen vuorovaikutus laajasti erilaisten sidosryhmien kanssa nähdään edellytyksenä sille, että yhteiskunnan luottamus yritystoimintaan pystytään säilyttämään.

Asta Tuominen
Asta Tuominen

Pahimmillaan vuorovaikutuksen puute voi aiheuttaa yleisen luottamuspulan, joka johtaa mm. lainsäädännön kiristymiseen. Tämä puolestaan rajoittaa yritystoiminnan joustavuutta ja innovaatioita, mikä vahvistaa edelleen luottamuksen puutetta.

“Liittyminen itsenäisten toimistojen Firstline Europe -verkostoon oli meille luonteva valinta. Neljän hengen konsulttitoimistona toimintatapamme on verkottuminen parhaiden osaajien kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Firstlinen jäsentoimistoja ja niiden omistajia yhdistää samanlainen ajattelu ja lähestymistapa viestintään, samantyyppiset toimintaperiaatteet sekä yhteinen historia”, toteaa Asta Tuominen.