Tuoreimman Kansallisen Mediatutkimuksen kokovuosiaineiston mukaan suomalaiset lukevat tutkituista 172 lehdestä keskimäärin kolmea sanomalehteä ja kahdeksaa aikakauslehteä. Sanomalehtien lukutarjontaa ovat monipuolistaneet niiden liitteet. Tutkimukseen mukaan tulleet aikakauslehdet ovat keränneet paljon lukijoita. Eri elämänvaiheissa korostuvat varsin erilaiset lehdet.

Juuri valmistuneessa tutkimusaineistossa on selvitetty mikä on kunkin lehden keskimääräinen lukijamäärä ilmestynyttä numeroa kohden. Vuoden 2005 aineistonkeruunjaksoilla haastateltiin puhelimitse yhteensä 30 000 suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvaa 12 vuotta täyttänyttä. Haastatteluja tehtiin seitsemänä
päivänä viikossa.

KMT:n suuri otoskoko mahdollistaa sen, että pienempienkin lehtien osalta voidaan selvittää syvällisesti lukijakunnan rakennetta ja kulutuskäyttäytymistä. Tutkimuksen tuloksia verrataan aina edelliseen kokovuosiaineistoon eli tässä tapauksessa syksyllä julkistettuun aineistoon.

Painetuilla sanomalehdillä vakaa asema

Luetuimmat sanomalehdet ovat Helsingin Sanomat (1 097 000 lukijaa), Ilta-Sanomat (925 000), Iltalehti (690 000), Aamulehti (322 000), Maaseudun Tulevaisuus (313 000), Turun Sanomat (266 000), Kauppalehti (242 000), Kaleva (209 000), Keskisuomalainen (188 000) ja IS Veikkaaja (180 000). Listan lehdet ja järjestyskin ovat pysyneet samoina kuin edellisellä mittauskerralla.

Samalla kun sanomalehdet ovat kehittäneet monia sähköisiä palveluja, ovat painettujen sanomalehtien lukijamäärät
säilyneet vakaina. Niiden lukijamäärissä ei juuri ole tilastollisesti merkitseviä muutoksia.

Sanomalehtien liitteiden lukijamäärä on kasvanut edelleen, kun TV-lehdistä hyvin tunnistettu Ilta-Sanomien TV-lehti palasi mittaukseen ja Iltalehden Viikonvaihde-liitteen lukijamäärä kasvoi merkitsevästi. Nyt Iltalehden Viikonvaihde-liitteellä on 777 000 lukijaa, mikä on 47 000 lukijaa enemmän kuin edellisessä mittauksessa.

Uudet aikakauslehdet keräävät lukijoita

Perhe- ja yleisaikakauslehtien lukijamäärät ovat edelliseen mittaukseen verrattuna pysyneet suhteellisen vakaina. Ryhmän lukijamääriltään suurimpia lehtiä ovat edelleen 7 päivää, ET-lehti ja Seura. Myös naisten yleislehtien, tiede- ja kulttuurilehtien, ammatti- ja järjestölehtien sekä autoilun ja tekniikan lehtien lukijamäärät ovat lähes samat kuin edellisessä KMT Lukija-aineistossa. Autoilulehdistä GTi-Magazinen lukijamäärä kasvoi merkitsevästi. Lukijoita on nyt 264 000.

Naisten erikoislehtiryhmän lukijamäärässä on hienoista laskua. Poikkeuksena on Moda-lehti, jonka lukijamäärä kasvoi merkitsevästi 16 000:lla. Lukijamäärä on nyt 128 000. Asumisen lehtiryhmä sekä harrastelehtiryhmä kasvattivat kokonaisuutena lukijamääriään. Tähän vaikuttivat erityisesti tutkimukseen vuoden 2005 aikana mukaan tulleet lehdet: asumisryhmässä Deko ja Muoto ja harrastelehtiryhmässä Mondo, Suomen Golf-lehti, Tähdet ja avaruus sekä Viini-lehti.

Luetuimmat aikakauslehdet ovat Pirkka (2 462 000 lukijaa), Yhteishyvä (1 629 000), Aku Ankka (1 079 000), 7 päivää (947 000), Terveydeksi! (945 000), Me/YkkösBonus-lehti (914 000), ET-lehti (902 000), Seura (849 000) Apu (838 000) ja Tekniikan Maailma (719 000). Aku Ankan lukijamäärä on kasvanut merkitsevästi ja kymmenen suurimman listalle on noussut Tekniikan Maailma.

Elämänvaiheella vaikutusta lukemiseen

Perheen tyttäret ja pojat lukevat erityisesti nuorisokohderyhmälle suunnattuja lehtiä ja harrastelehtiä. Myös jotkut autoilun ja tietotekniikan lehdet, naistenlehdet sekä luonnollisesti Aku Ankka kuuluvat nuorten lukemiin lehtiin. 15–29-vuotiaiden koululaisten ja opiskelijoiden elämänvaiheessa nousevat edellisten lisäksi listalle
myös nuorelle kohderyhmälle tehdyt elämäntapalehdet kuten Image, Kaupunkilehti City sekä urheilulehdet.

20–29-vuotiaiden, joilla ei ole lapsia taloudessa, lukemistossa korostuvat jo mainittujen lisäksi tietotekniikkalehdet
ja talouslehdet. Auto- ja viihdelehtien lukijoissa korostuu myös tämä elämänvaihe. 20–39-vuotiaat, joilla on lapsia, ovat taas erityisesti perheeseen ja lapsiin sekä asumiseen keskittyvien lehtien lukijoita. Sen sijaan 40–49-vuotiaat, joilla myös on lapsia kotona, ovat kiinnostuneet keskimääräistä enemmän talousalan
lehdistä.

Yli 40-vuotiaat, joiden taloudessa ei ole lapsia, lukevat muita useammin suurilevikkisiä yleisaikakauslehtiä. Sanomalehtiä luetaan nuoremmissa elämänvaiheissa lähes väestösuhteisesti, mutta niiden lukeminen korostuu erityisesti lapsiperheellisten ja yli 50-vuotiaiden elämänvaiheissa.

Kansallisen Mediatutkimuksen toteutus

Kansallinen Mediatutkimus KMT on aikakaus- ja sanomalehtikustantajien, näiden liittojen, Kärkimedian ja Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton yhdessä päättämä ja Levikintarkastus Oy:n kautta tilaama tutkimuskokonaisuus. Tutkimuksen toteuttaja on ollut vuodesta 2005 alkaen Taloustutkimus Oy.