Defensor Legisin uudeksi päätoimittajaksi on nimitetty asianajaja, OTT Ari Savela 1.3.2006 lukien. Vuoden 1994 alusta asti Defensor Legisin päätoimittajana toiminut asianajaja, OTT Timo Esko on pyytänyt Asianajajaliiton hallitukselta eron tehtävästään 1.3.2006 lukien saatuaan nimityksen Korkeimman oikeuden jäseneksi ja oikeusneuvokseksi.

Defensor Legis on Suomen Asianajajaliiton äänenkannattaja. Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1920 ja on siten Pohjoismaiden vanhin asianajajien julkaisu.

Julkaisu sisältää kirjoituksia käytännön oikeuselämän eri aloilta, valikoituja oikeustapauksia sekä selostuksia hyvää asianajajatapaa koskevista valvonta-asioiden ratkaisuista. Julkaisu on tarkoitettu oikeudellisen alan asiantuntijoille sekä kaikille
oikeuskehityksestä kiinnostuneille.

Defensor Legis ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja sen levikki on noin 3200. Julkaisun lukijakunnasta noin puolet on muita kuin asianajajia.