Viestintätoimistojen palvelujen kysyntä on tänä vuonna voimistunut. Viestintätoimistojen liitto VTL ry:n juuri tekemän viestintäbarometrin mukaan 73 prosenttia suomalaisista viestintätoimistoista kertoo tilauskannan kasvaneen viime vuodesta.

Erityisesti kysyntä on kasvanut lääke-, terveys- ja hyvinvointialalla. Viestintäbarometrin mukaan 43 prosenttia suomalaisista viestintätoimistoista uskoo tämän toimialan kasvattavan palveluiden kysyntää tänä vuonna.

“Lääkeyritysten viestinnästä on tullut selkeä kilpailutekijä”, sanoo Pohjoisrannan viestintäkonsultti ja partneri Riitta Laine. “Moniin lääkeyrityksiin on palkattu omia viestinnän ammattilaisia ja vahvistettu nykyistä organisaatioita. Samoin yhä useammat lääkeyritykset käyttävät ulkopuolista konsultointia viestinnän suunnitteluun. Erityisesti mediaviestinnän ja kuluttajasegmentin osaajille on kysyntää.”

Eniten viestintätoimistojen asiakkaita kiinnostavat yritysviestinnän palvelut (67 %), mediasuhteet (63 %) ja markkinointiviestintä (43 %).

Henkilöstöä on vuodenvaihteen jälkeen palkattu toimistoihin lisää 37 prosentista toimistoja ja 40 prosentilla ovi aukeaa uusille työtekijöille vielä tämän vuoden aikana. Henkilöstön vähenemiseen ei uskonut yksikään toimistoista.

Viestintätoimistojen hinnoittelu on viime ajat pysynyt samana (67 %) ja useimmilla se pysyy samana myös loppuvuonna (80 %). Palkat ovat nousussa 33 % toimistoista.

Viestintäbarometrikyselyyn vastasi yhteensä 30 VTL:n jäsentoimiston edustajaa. Liittoon kuuluu 38 toimistoa. Viestintätoimistot myivät palvelujaan Suomessa vuonna 2005 arviolta noin 40 miljoonan euron edestä.