Jaana Haapala
Jaana Haapala

Kuluttajakäyttäytymiseen perehtynyt Haapala korostaa, että mainonnan strategian ytimessä on ihminen. ”Bisnes ylipäätään on muuttunut mentaalisemmaksi ja kuluttajat tekevät päätöksiään yhä enemmän mielikuvien pohjalta. Tämän vuoksi on tärkeää päästä lähemmäksi kuluttajien ajatusmaailmaa ja selvittää, mikä heitä motivoi”, toteaa strategiajohtaja Jaana Haapala. PHS:llä on vahva strateginen perinne, jonka johtotähtenä on kasvustrategia. Tätä perinnettä Haapala haluaa vaalia. Samalla hän kuitenkin haluaa tuoda mainonnan maailmaan uutta, psykologisempaa näkökulmaa korostamalla ihmisen ymmärtämisestä lähtevää strategista suunnittelua.

Haapalaa kiehtovat motivoitumisen taustat

Jaana Haapalan erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat persoonallisuuden vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen sekä tulevaisuustutkimus. Hän huomauttaa, että suurin muutos kuluttajakäyttäytymisessä viime vuosina on ollut tarvitsemisen muuttuminen haluamiseksi. Haapalan rooli PHS:n strategiajohtajana on merkityksellinen juuri tämän muutoksen vuoksi. Haluamisen taustalla on aina motivaatio, jonka muodostumisen syihin Haapala haluaa paneutua. PHS:n ydinajatuksena on tunnistaa konventioita ja löytää oikea disruptio. Asiakasta autetaan erottumaan kilpailijoistaan ja kasvamaan. Haapala tuo tähän PHS:n perinteiseen ajatteluun uutta, ihmisläheisempää näkökulmaa. Hän kertoo nauttivansa uudesta työstään, jossa hän voi jatkuvasti kehittää asiakkaan lisäksi itseään.

Jaana Haapalalla on vuosien kokemus mainostoimistotyöstä sekä Suomessa että ulkomailla. Hän myös luennoi kuluttajalähtöisestä viestinnästä. Huhtikuussa järjestettävässä AC-Nielssenin seminaarissa hänen teemanaan on tulevaisuuden kuluttaja. Haapala on aiemmin pitänyt seminaaripuheita mm. aiheista: ’Tulevaisuus ja trendit markkinoinnin kentässä’, ’Ihminen markkinointiviestinnän vastaanottajana’, ”Yritys- ja brändikulttuurin johtaminen” sekä ’Viettiteoria ja brändit’. Jaana Haapala suhtautuu työhönsä intohimoisesti ja hän on perehtynyt vuosia kuluttajakäyttäytymisen ja persoonallisuuden suhteeseen. Haapala uskoo vahvasti, että markkinointi ja mainonta kallistuvat tulevaisuudessa yhä enemmän kuluttajalähtöisempään suuntaan ja myös alan uudenlaista tutkimusta tarvitaan lisää.