Toimialan myyntikate oli kutistunut kolmen vuoden aikana yhteensä n. 20%. Vuoden 2005 kokonaismarkkina on jo kasvu-uralla.

Yksittäisten yritysten kasvuluku oli jo keskimäärin 3,2 %. Toimistokohtaisesti myyntikatteiden muutokset ovat erittäin vaihtelevia, sillä yrityksiä on yhdistynyt viime vuoden aikana, useilla oli vasta ensimmäinen täysi toimintavuosi takanaan.

MTL tilastoi vain suurimmat toimijat, jotka tosin kattavat markkinasta myynnillä mitaten noin 80 % ja henkilöstömäärästäkin noin puolet. Kokonaisluvut sisältävät 77 yrityksen tiedot. Koska osa yrityksistä kuuluu joko osaksi tai kokonaan kansainvälisten pörssiyhtiöiden omistukseen, yrityskohtaiset luvut voitanee julkistaa huhtikuussa.

Huoli markkinoivien yritysten kasvumahdollisuuksien kaventumisessa

MTL:n hallituksen puheenjohtaja J-P. Rautamaa Publicis Helsingistä on huolissaan siitä, ymmärtävätkö yritykset keskittää voimavaroja markkinoinnin mahdollisuuksiin, vai onko vallalla likinäköisyys vain ostotoimintojen tehokkuuden seuraamisessa. “On helppo vuodesta toiseen miettiä säästämisprosentteja koko markkinointibudjetista. Sellainen juustohöyläys on toki lyhyellä tähtäyksellä mahdollista, mutta pitkäjänteisesti tuottaa ikävän kierteen: säästäminen ei ole sukua bisneksen kasvattamiselle. Tästä kärsii myös koko markkinoinnin arvoketju, myös graafinen ala ja mediat. Kaikkeen ei valitettavasti koskaan riitä panoksia, joten mahdollisuuksien arviointi ja tulosten mittaaminen on oikein tehtynä hyvä asia. Toinen huolen aihe on eri tahojen kiinnostus mainonnan sanan- ja ilmaisunvapauden kaventamiseen”, hän sanoo.

Suunnittelun hinta Viron tasolle

MTL:n toimitusjohtaja Sinikka Virkkusen mukaan markkinointiviestinnän tarjonnasta saattaa tulla pula, sillä viime vuosien tiukka talous on johtamassa tarjonnan niukkuuteen: sama korkeasti koulutettu ja alalla pitkään toiminut henkilöstö tuottaa samaa myyntikatetta ja kapasiteettia kasvulle ei ole voitu puskuroida. Osaltaan syy niukkuuteen voi johtua asiakkaiden tavasta tiukkoina aikoina kiristää hintaa.

Mainonnan suunnittelussa tämä ilmiö näkyy siinä, että Suomessa suunnittelun hinta on joissakin tapauksissa painunut Viron tasolle, tällainen ei voi johtaa Suomen kustannustekijöillä järkevään liiketoimintaan. Innovatiivisen ja luovan suunnittelun tuottamasta lisäarvosta pitää pystyä veloittamaan asiallinen hinta, jolla omaakin liiketoimintaa pystytään kehittämään ja tarjoamaan asiakkaiden kannalta tärkeää jatkuvuutta. Markkinointiviestinnän alalla tarvitaan jatkuvasti uusia luovia ideoita, mutta myös erityisen paljon uusia palvelutuotteita ja tutkimuksia. Teknologian kehittyessä syntyy myös uusia viestimiä, joiden hyödyntämisessä on omat haasteensa, hän toteaa.

PK-sektori löytänyt markkinoinnin mahdollisuudet

MTL:n mukaan PK-sektori saattaa olla merkittävä markkinointiviestinnän ja mainonnan suunnittelutoimistojen asiakasryhmä ja alalla on kasvuodotuksia näistä uusista brändimarkkinoijista. PK-sektori kuitenkin kärsii pienistä resursseista ja tuotekehitysten kaupallistamiseen ei useinkaan ole riittävästi varoja.

Erityistä vuonna 2005 oli se, että mainostoimistot, joiden kotipaikka on Helsingin ulkopuolella, saavat kasvuluvuksi n. 9 %, tosin kasvua selittänee jonkin verran fuusiot tai toiminnan laajeneminen Helsinkiin.

Osaamisalojen verkostoituminen markkinointialan suuri mahdollisuus

Markkinointiviestinnän toimiala on itsekin PK-sektoria, ja on verkottunut sekä kansainvälisesti että kansallisesti, ja oivaltavasti erikoistuneet yritykset tekevät yhteistyötä omistustaustoistaan riippumatta.

Yksinkertaistaen voisi sanoa, että eniten tarvitaan sellaisia yrityksiä, jotka tarjoavat markkinointiin liittyvän arvoketjun kokonaisuuden joko verkostona tai omassa yritysryppäässä, toteaa MTL:n hallituksen puheenjohtaja J-P. Rautamaa. Tarvitaan aina kapea-alaisia spesialisteja laajoja kokonaisuuksia hallitsevien osaajien lisäksi. Toimialojen, kuten muotoilu, viestintä, mediasuunnittelu, tapahtumamarkkinointi, digitaaliset mediat jne saumaton yhteistyö tuottaa asiakkaalle tehokkaimman ratkaisun ja tuo myös luontevan verkostoitumisen näille yrityksille. Kyseessä on sama ilmiö kuin vaikkapa lääkärikeskuksissa: samasta ovesta sisään ja erikoispalvelutkin järjestyvät tai suoraan erikoispalveluja kysymään.

Vuoden 2006 odotukset varovaisia, mutta positiivisia

Poikkeuksellisen varovaisesti markkinointiviestinnän yritykset suhtautuvat tämän vuoden bisnesnäkymiin. MTL:n mukaan tähän vaikuttanee kolmen vuoden aikana tapahtunut kokonaismarkkinan lasku, mutta myös se, että Suomessa ei vieläkään panosteta riittävästi markkinoille tuloon. Merkittävää kasvua ei odoteta vakiintuneista asiakasyrityksistä, vaikkakin palvelutarjonnan laajentuessa kasvua voi generoitua toimialalle nykyasiakaskunnasta merkittävästi.

Nyt ennakoidaan noin 3 % prosentin henkilöstön lisäystä, mutta on todennäköistä, että tulevaisuudessa erilaisia free lancer -tekijöitä ja erikoistuneita pienyrityksiä tullaan työllistämään yhä enemmän. Mikäli henkilöstön lisäys toteutuisi ja muidenkin kustannusten nousu huomioitaisiin, tulisi alan myynnin kasvaa arviolta n. 7-8% vuonna 2006.