SanomaWSOY-konserniin kuuluva WSOY on ostanut enemmistön (51 %) AAC Global Oy:stä. AAC yhdistetään osaksi WSOY:n yritysasiakkaita palvelevaa WSOYpro-liiketoimintayksikköä. Kauppaan sisältyy myös AAC Globalin Ruotsissa toimiva tytäryhtiö AAC Global AB. Loput AAC:n osakkeet WSOY sitoutui lunastamaan loput vuoteen 2009 mennessä.

AAC Global Oy on perustettu vuonna 1969. Yritys tarjoaa kielikoulutusta, kulttuuri- ja viestintävalmennusta, käännöspalveluita sekä yritys- ja toimialakohtaisten termipankkien rakentamista. Vuonna 2005 AAC Globalin liikevaihto oli noin 13 milj. euroa ja sen palveluksessa on noin 120 vakituista henkilöä.

“AAC Global on kiinnostava ja kehittyvä yritys, jonka palveluissa yhdistyvät sisältö ja uusin teknologia. Monikielisen viestinnän palveluyrityksenä AAC:llä on erinomainen tilaisuus kannattavaan kasvuun. Näemme lukuisia yhteistyömahdollisuuksia AAC:n ja WSOYpron välillä sekä koulutustoiminnassa että sisältötuotannossa”, kertoo WSOYpron johtaja Tuomo Räsänen.

“Kauppa tukee WSOY:n strategiaa, jossa varsinaisen kustantamisen rinnalla koulutus, oppiminen ja tietopalvelut ovat keskeisellä sijalla”, sanoo WSOY:n toimitusjohtaja Jorma Kaimio. Muutoin SanomaWSOY on ilmoittanut strategiakseen luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta ja osuuksista.