Selvityksen on teettänyt hallituksen kansalaisvaikuttamisen
politiikkaohjelma ja se julkaistiin Mediatutkimuksen päivillä
Helsingissä. Ohjelmajohtaja Seppo Niemelä toivoi teoksen
herättävän viestintäpoliittista keskustelua.

Raportin keskeinen havainto päättäjien ja median välisestä
suhteesta on, että julkisen politiikan tila on viime vuosikymmeninä
kaventunut. Kansalaisten odotukset kohdistuvat politiikan sijasta
lisääntyvästi markkinoille. Tämä kehitys on ohjannut myös median toimintaa kaupalliseen suuntaan.

Suomalaista mediatodellisuutta verrataan selvityksessä ihanteeseen, jonka mukaan kansalaisilla on demokratiassa viestinnällisiä oikeuksia, kuten oikeus saada tietoa monipuolisesti sekä ilmaista itseään. Kirjoittajat ehdottavat myös käytännön toimenpiteitä suomalaisen mediajärjestelmän uudistamiseksi ja kehittämiseksi.

Selvityksen tekijät ovat Hannu Nieminen, Minna Aslama ja Mervi Pantti Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimuskeskuksesta.