Suomen tiedetoimittajain liitto ry. on myöntänyt vuosittaisen Tiedetoimittaja-palkinnon merkittävästä työstä tieteen popularisoinnissa Turun Sanomien erikoistoimittaja Timo Mobergille. Palkintoa on jaettu vuodesta 1998 lähtien. Palkinto luovutettiin Mobergille liiton perinteisessä tiedeviestinnän Valon päivän juhlassa Suomen Akatemiassa 2.2.2006. Palkintosumma on 3400 euroa.

Timo Moberg kouluttautui historioitsijaksi, mutta toimittajana hän on erikoistunut lääketieteeseen. Hän on tuonut lääketieteestä kirjoittamiseen historiantutkijan lähdekriittisyyttä ja populaaria kerrontatapaa. Moberg on kirjoittanut Turun Sanomiin, Suomen Kuvalehteen, Helsingin Sanomiin, Aamulehteen ja Uuteen Suomeen vuodesta 1971 lähtien. Turun Sanomien toimituksessa hän on työskennellyt vuodesta 1988 lähtien.

Suomen tiedetoimittajain liitto arvostaa Mobergin roolia asiantuntijoiden ja kansalaisten välissä

Timo Moberg on onnistunut yhdistämään työssään kunnianhimoisen tiedejournalismin ja lämpimän ihmisläheisyyden erityisesti terveysteemasivuillaan. Terveys ja sairaus koskettavat meitä jokaista, ja ihmisellä on oikeus saada tietoa terveydestä, sairaudesta ja niiden hoitamisesta yleistajuisesti. Parhaimmillaan terveysjournalismi on mukana luomassa siltaa tieteen asiantuntijoiden ja kansalaisten välille.

Timo Moberg on työllään edistänyt tiede- ja terveysjournalismin arvostusta sanomalehdessä. Moberg on aikaisemmin saanut ansioistaan tiedetoimittajana tasavallan presidentin myöntämän Suomen Leijonan ritarimerkin vuonna 2005 ja Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin tiedottajapalkinnon vuonna 1998. Ritarimerkistä Timo Moberg on todennut, että “mielestäni se on tunnustus myös tieteelle ja sen popularisoinnille, vaikka se ei aina jokapäiväisessä työssä tule esille”.

Suomen tiedetoimittajain liittoon kuluu yli 760 jäsentä: tieteeseen erikoistuneita toimittajia tiedotusvälineissä, tiedottajia korkeakouluissa, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, tieteellisten lehtien ja julkaisusarjojen toimittajia sekä muita tiedeviestinnässä työskenteleviä. Liitto edistää tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta kehittämällä tiedeviestintää. Se järjestää opintomatkoja kotimaassa ja ulkomaille ja koulutustilaisuuksia sekä jakaa vuosittain Tiedetoimittaja- palkinnon ja apurahoja. Vuonna 2005 Suomen tiedetoimittajain liitto jakoi lähes 90000 euroa apurahoja työskentelyyn, koulutukseen ja
laitehankintoihin.